پاسخ تحلیلی و اعتراضی انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد نسبت به سند جامع خدمات سلامت در داروخانه ها

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
با سلام
احتراما امضا کنندگان این نامه اعتراض خود را درباره سند جامع خدمات سلامت در داروخانه ها به شرح ذیل ، به عرض می رسانند :
۱- اهمیت این سند مبتنی بر ایفای نقش واقعی داروساز در تیم سلامت می باشد ، اما یک سوال مطرح است : کدام تیم سلامت ؟ مگر تیم های سلامت و درمان واقعی و با ثبات در سیستم درمانی ما تعریف و تشکیل و یا سند راهبردی تشکیل آنها ابلاغ شده است ؟
۲- داروساز در داروخانه در دسترس ترین عضو تیم سلامت ؟ پس نقش پزشکان کشیک در مراکز درمانی و ... کجا قرار دارد؟
۳- در یک سند راهبردی این جمله ذکر شده است : شفا با خداست و دارو وسیله
پس نقش پزشک که دست خدا از آستین او بیرون می آید ، حذف شده است ؟؟
آیا این مقدمه ای نیست برای رسمیت بخشیدن به غیرپزشکانی که بدون حضور پزشکان در عطاری ها و برخی مراکز غیر مجاز سنتی ، دارو تجویز می کنند ؟
۴- واگذاری اختیار تزریق واکسن و تستهای تشخیصی سریع که دیگر یک کمدی تلخ است
۵- تلخ ترین تراژدی این سند ، درمان ناخوشی جزئی در داروخانه است ، آیا ناخوشی جزئی نمی تواند علامتی از یک بیماری خطرناک باشد ؟ آیا همین مساله باعث افزایش تجویز و مصرف خودسرانه داروها و بخصوص آنتی بیوتیکها و مقاومت میکروبی نخواهد شد؟


انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...