پاسخ تحلیلی و اعتراضی انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد نسبت به سند جامع خدمات سلامت در داروخانه ها

وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
با سلام
احتراما امضا کنندگان این نامه اعتراض خود را درباره سند جامع خدمات سلامت در داروخانه ها به شرح ذیل ، به عرض می رسانند :
۱- اهمیت این سند مبتنی بر ایفای نقش واقعی داروساز در تیم سلامت می باشد ، اما یک سوال مطرح است : کدام تیم سلامت ؟ مگر تیم های سلامت و درمان واقعی و با ثبات در سیستم درمانی ما تعریف و تشکیل و یا سند راهبردی تشکیل آنها ابلاغ شده است ؟
۲- داروساز در داروخانه در دسترس ترین عضو تیم سلامت ؟ پس نقش پزشکان کشیک در مراکز درمانی و ... کجا قرار دارد؟
۳- در یک سند راهبردی این جمله ذکر شده است : شفا با خداست و دارو وسیله
پس نقش پزشک که دست خدا از آستین او بیرون می آید ، حذف شده است ؟؟
آیا این مقدمه ای نیست برای رسمیت بخشیدن به غیرپزشکانی که بدون حضور پزشکان در عطاری ها و برخی مراکز غیر مجاز سنتی ، دارو تجویز می کنند ؟
۴- واگذاری اختیار تزریق واکسن و تستهای تشخیصی سریع که دیگر یک کمدی تلخ است
۵- تلخ ترین تراژدی این سند ، درمان ناخوشی جزئی در داروخانه است ، آیا ناخوشی جزئی نمی تواند علامتی از یک بیماری خطرناک باشد ؟ آیا همین مساله باعث افزایش تجویز و مصرف خودسرانه داروها و بخصوص آنتی بیوتیکها و مقاومت میکروبی نخواهد شد؟


انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I accept that انجمن صنفی پزشکان عمومی مشهد will be able to see all the information I provide on this form.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.

ما آدرس ایمیل شما را به صورت عمومی آنلاین نمایش نخواهیم داد.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes: