درخواست تعلیق موقت واحدهای دندانپزشکی مراکز بهداشت کل کشور

معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام، امضاکنندگان نامه‌ی حاضر، دندانپزشکان طرحی و خانواده‌ی سراسر کشور، با توجه به شیوع گسترده و تهاجمی ویروس کرونا در نقاط مختلف کشور، احتمال انتقال بالای ویروس از طریق درمان‌های دندانپزشکی(به‌دلیل سر و کار مستقیم با مجاری تنفسی و پخش آئروسل‌ها در فضای واحد دندانپزشکی) و نظر به غیراورژانسی بودن خدمات دندانپزشکی معمول در مراکز بهداشت در شرایط کنونی، همچنین با توجه به عدم وجود شرایط ذکر شده در دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا، از قبیل ماسک فیلتردار- تهویه مناسب اتاق دندانپزشک- موجودی توربین و‌انگل استریل شده به طور جداگانه برای هر بیمار، جهت پیشگیری از انتقال ویروس و ابتلای کادر درمان و نیز مراجعه‌کنندگان به بیماری، درخواست داریم تا زمان کنترل کامل انتشار بیماری و مدیریت تامه‌ی بحران حاضر دستور فرمایید با تعطیلی واحد‌های دندانپزشکی مراکز بهداشت روستایی و شهری موافقت شود.


دندانپزشکان طرحی و خانواده در سراسر کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دندانپزشکان طرحی و خانواده در سراسر کشور to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook