حمایت از دختران و زنان در خانواده و جلوگیری از قتل های خانوادگی


  • حوادث در کشور ما هر روز به شکلی تگرگ مانند بر سرمان می بارد، از حوادث طبیعی گرفته تا حوادث غیرطبیعی و هولناک که آخرینش کشته شدن دخترک تالشی به نام رومینا اشرفی به شکلی مخوف توسط پدرش است. اما چرا این همه اتفاق در کشور ما باید این قدر غمبار و مانند پتک بر سرمان ببارد؟ کجای کار ایراد دارد؟ در حادثه فجیع اخیر، هر کس از جانب خود عامل و تقصیر کار را یک نفر دانسته اما به راستی چگونه می توان از سر چنین اتفاقی گذشت؟ قلیان روحی پدر رومینا چگونه بوده است و در سرش چه افکار و عقایدی جریان داشت؟ چه خط مشی هایی باعث شدند که یک پدر آن هم از نوع مذهبی مآب، فرزندش را این چنین هولناک بکشد؟ چند پدر یا برادر طی چند ماه اخیر به خود اجازه داده اند دختر یا خواهر خود را به قتل برسانند؟ چه چیز در سر این مردان می گذرد و با چه پشتوانه ای مرتکب جنایات خانگی می شوند؟ نخست آنکه تفکرات و عقاید خشک به نام حفظ آبرو و غیرت در بین عوام مردم است که پشت گرمی آنهاست. این مردان بر اثر پندارهای جاهلانه تصور می کنند اگر دختر یا زنی که خطا کند را به قتل نرسانند، دیگر غیرت ندارند دوم آنکه با خود سبک سنگین می کنند که عواقب قانونی و جزایی آنچنان سنگینی در پیش رو نخواهند داشت و با طی کردن دو یا سه سال حبس، از زندان آزاد خواهند شد. بنابراین مردان صاحب عقاید صلبی، با دو پشتوانه تفکرات جاهلانه عوام و نبود قانون بازدارنده، دست به ارتکاب جنایت می زنند. اما قتل فاجعه آمیز رومینا اشرفی، داغی سنگین بر دل های مردم روشن اندیش کشور گذاشت. برای رومینا هم مردان و هم زنان فریاد دادخواهی سر دادند و دیگر نمی خواهند رومیناها تکرار شوند. اینک کمپین مردمی خواهان دادخواهی و حمایت از دختران و زنانی است که با نام ناموس داری اجازه قتل برای آنها تجویز می شود. ما مردم ایران برای مقابله با قتل های خانگی دختران و زنان که بی شک ادامه دار خواهد بود، خواهان ایجاد قانون جدید هستیم که به مردان اجازه ارتکاب جنایت را ندهد.Screenshot_20200530-230200-1.jpg

سمیرا کرم کعبی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم سمیرا کرم کعبی که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...