درخواست تمدید مهلت ثبت نام حضوری

جناب آقای دکتر دارابی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سلام علیکم

احتراما ، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر ، با توجه به این که وزارت بهداشت ، تاریخ شروع دوره ی آموزشی دستیاران دوره ی چهل و چهار را 15/06/1396 تعیین و ابلاغ نموده است اما جنابعالی مستحضر هستید مراحل تنظیم و تهیه ی مدارک ثبت نام از جمله تنظیم سند تعهد محضری ، نامه ی تسویه حساب اداره ی رفاه ، نامه ی ابطال پروانه مطب و سایر مراحل پروسه ای زمانبر می باشد و از آن مهم تر جابجایی خانواده ها به مشهد ، اسکان ، ثبت نام مدارس و ... نیاز به زمان لازم دارد ، لذا ما امضاکنندگان نامه از جنابعالی استدعا داریم به منظور تسهیل امر ثبت نام و رعایت حرمت خانواده های ما دستیاران و وحدت رویه با دستیاران استریت که تا 31/06/96 بخش دارند در صورت صلاحدید دستور فرمایید مهلت ثبت نام حضوری از 14/06/96 به 25/06/96 و شروع دوره ی آموزشی از 15/06/96 به 1/07/96 تغییر یابد. قطعا این اقدام جنابعالی در دفاع از حفظ آرامش  خانواده ی ما دستیاران موجب دلگرمی ما در همین ابتدای شروع دوره و دعای خیر خانواده های ما به خاطر رعایت آرامش آنها جهت هماهنگی با شرایط جدید زندگی آنها خواهد شد.

رونوشت

اداره ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت استحضار


دستیاران دوره 44 دانشگاه مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دستیاران دوره 44 دانشگاه مشهد to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook