پرسپولیس با 30 میلیون هوادار زخمی

جناب آقای حسن روحانی 

رئیس جمهور محترم ملت ایران

با سلام و عرض ادب 

ما طرفدارن ، پیکسوتان و سینه سوختگان پرسپولیس مدت زمان مدیدی است  تحت عناوین مختلف مورد ظلم و  ستم قرار گرفته ایم و با آمدن هر رجل سیاسی جدید در نقش رئیس جمهور ، امیدی به دل هایمان راه پیدا میکند که  ناجی پرطرفدار ترین تیم ایران و  آسیا خواهد بود که متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه های مختلف ورزشی بخصوص فوتبال تاسف بار بوده است . از ابطال مزایده خصوصی سازی پرسپولیس تا دخل و تصرف در کادر مدیریتی باشگاه توسط هر رجل با نفوذ سیاسی و و و و ... !ا

رئیس جمهور محترم ، اگر 30 میلیون هوادار همزمان از ته دل فریاد بکشند هیچ گوشی سالم نخواهد ماند و صدایش همه عالم را پر خواهد کرد .حالا نوبت شماست که مارا یاری کنید و فکری برای این فوتبال غرق در فساد بکنید و خود شخصا" وارد گود شوید و این قائله را ختم به خیر کنید . ما جوانیمان را با این تیم سپری کردیم و  راحت از حقش نخواهیم گذشت  و ای کسانی که برای ما خواب ها دیده اید ما بسیار سخت جانیم و از این تیم نخواهیم گذشت !ا

 منتظر صدای مشت محکم شما بر دهان فاسدان نشسته بر کرسی های ورزشی خواهیم بود


هوادار هواخواه    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize هوادار هواخواه to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook