درخواست اعاده حیثیت هزاره ها و شیعیان غرب کابل (دشت برچی) از توهین، افتراء و نشر اکاذیب توسط سیدعیسی حسینی مزاری و خبرگزاری صدای افغان (آوا)

بسمه تعالی

به ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران؛

قابل توجه دادستان و دادگاه محترم ویژه روحانیت؛

موضوع: درخواست اعاده حیثیت هزاره ها و شیعیان غرب کابل (دشت برچی) از توهین، افتراء و نشر اکاذیب توسط سیدعیسی حسینی مزاری و خبرگزاری صدای افغان (آوا)

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که آقای سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا)، در طی سخنرانی اخیر خویش در تاریخ 1402/08/27 در شهر مشهد مقدس، سخنان بی پایه و اساسی  را به جامعه متدین هزاره و شیعیان غرب کابل بصورت شفاهی و متعاقباً از طریق رسانه خبری تحت سرپرستی خویش نسبت داده است که نه تنها سبب هتک حرمت به نوامیس ساکنان غرب کابل شده، بلکه دیانت، عزت و آبروی آنان را نیز خدشه دار و وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرده است. از سویی دیگر، ایشان علاوه بر اتهام فساد و فحشاء گسترده به ساکنان غرب کابل، بخش اعظمی از ساکنان مسلمان و متدین این منطقه را نیز به ارتداد متهم ساخته است که وجدان عمومی جامعه ما را بدرد آورده است. این سخنان نابجا و متون منتشر شده خبری از ایشان تبعات بسیار جبران ناپذیری نیز برای هزاره ها و شیعیان افغانستان به همراه داشته و خواهد داشت. همانطور که مستحضر هستید هزاره ها و شیعیان سالهاست که در افغانستان به علت تعلقات خاص قومی و مذهبی شان از سوی گروههای افراطی قتل عام شده‌اند. متأسفانه در حال حاضر، عرصه بر این مردم مظلوم تنگ تر و شرایط امنیتی نیز حادتر گشته است. به همین جهت ادعاهای کذب ایشان، سبب تحریک افکار عمومی جامعه و شدت یافتن نفرت های قومی و مذهبی گروههای افراطی علیه مردم مظلوم هزاره و شیعه افغانستان شده و انگیزه و زمینه مضاعف برای ارتکاب قتل و کشتارهای سیستماتیک و هدفمند علیه آنان را، خصوصاً در غرب کابل فراهم خواهد ساخت.

لذا ما هزاره ها و شیعیان افغانستان خصوصاً مردم غرب کابل به استناد ماده ۶۹۷، ۶۹۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) و سایر قوانین نافذه مرتبط، از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواستار تعزیرات، تعقیب و مجازات کیفری آقای سید عیسی حسینی مزاری و برخورد قانونی با خبرگزاری صدای افغان (آوا) به اتهام توهین، افتراء و نشر اکاذیب علیه ساکنان غرب کابل (دشت برچی) بوده و درخواست اعاده حیثیت می نماییم. ما از دادگاه محترم خواستاریم تا عوامل مشدده مجازات بخصوص تعدد جرم، تعدد شکات و وسعت دامنه نتایج زیانبار افعال مجرمانه را مد نظر قرار داده و اشد مجازات برای متشاکیان در نظر گیرد.

 

و من الله توفیق

هزاره ها و شیعیان افغانستان

ساکنان غرب کابل (دشت برچی) 


عبدالحسین آشنا    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize عبدالحسین آشنا to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your phone number publicly online.

We will not display this information publicly online.