نامه اعتراضی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به نحوه برگزاری آزمون جامع بهمن ۹۷ و سختی بیش از حد سوالات

نامه اعتراضی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به نحوه برگزاری آزمون جامع بهمن ۹۷ و سختی بیش از حد سوالات

 

 424A3346-5FE1-470E-8497-8C7FF0F8D9C5.jpeg54F5ED92-944D-403F-AF39-7FC3D851309D.jpeg


دانشجویان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشجویان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook