تازه ترین دادخواست ها

حمایت از بیماران آنژیوادمی

20 ایجاد شده: 2023-01-16 Statistics

بیانیه جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران پیرامون شرایط جاری کشور

421 ایجاد شده: 2022-11-20 Statistics

درخواست بستن مرکز شیعه رسالت در هلسینکی

176 ایجاد شده: 2022-11-08 Statistics

بیانیه اعتراضی جامعه پزشکی از بازداشت، خشونت و برخورد با تجمعات مدنی جامعه پزشکی و آزادی پزشکان و دانشجویان دربند

892 ایجاد شده: 2022-11-07 Statistics

بررسی تخلفات در اورژانس استان البرز

105 ایجاد شده: 2022-10-19 Statistics

حمایت از اعتراضات سراسری ملت ایران

25 ایجاد شده: 2022-10-06 Statistics

بیانیه جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

56 ایجاد شده: 2022-09-29 Statistics

بررسی برگه امتحانی طبق آیین نامه آزمون ösd

14 ایجاد شده: 2022-09-13 Statistics

اعتراض به انتقالی دانشجویان رشته زبان

48 ایجاد شده: 2022-08-30 Statistics

بیانیه "۱۰۰ "حمایت ملی از جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران

40 ایجاد شده: 2022-08-16 Statistics

بیانیه کنشگران صلح و دوستی در حمایت از اجرای صادقانه و کامل توافق برجام, بویژه پس از احیا

9 ایجاد شده: 2022-08-13 Statistics

حمایت از مصطفی تاج‌زاده و درخواست آزادی فوری وی

112 ایجاد شده: 2022-08-10 Statistics

Lawsuit Challenging the IRGC Terrorist Ban as applied to Mandatory Military Service in Iran

5 ایجاد شده: 2022-06-11 Statistics

ابلاغ عزل و عدم صلاحیت نمایندگان اعضای بازنشسته ارتش در کانون بازنشستگان آجا

3905 ایجاد شده: 2022-06-11 Statistics

آزادی همایون زارعان پناهنده سیاسی ایرانی در افغانستان

51 ایجاد شده: 2022-05-22 Statistics

ابراز همدردی هم‌دوره‌ایهای قدیم با فرهاد میثمی

18 ایجاد شده: 2022-05-13 Statistics

اشیاء باستانی و گنجهای ایران

77 ایجاد شده: 2022-05-11 Statistics

احضار‌ فعالان صنفی معلمان را متوقف کنید

116 ایجاد شده: 2022-04-11 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی گروه های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی نسبت به حذف تمام وقتی و کاهش ضرایب حقوق

36 ایجاد شده: 2022-02-16 Statistics

جمعی از دانشجویان پرستاری و مامایی

119 ایجاد شده: 2021-12-11 Statistics