بیانیه جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه نفت

با سلام،

ما جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده نفت آبادان ضمن عرض تسلیت به مردم ایران و خانواده های داغدار کشته شدگان وقایع اخیر از جمله خانواده مهسا امینی ، همراه و همصدا با دیگر اقشار مردم شریف ایران حمایت خود را از خواسته های به حق مردم معترض برای دستیابی به حقوق مشروع، انسانی  و مدنی خود از جمله پایان دادن به قانون حجاب اجباری را اعلام میداریم.
ما ضمن محکوم کردن برخوردهای خشونت آمیز و خونبار با معترضین، خواستار پایان دادن به استفاده از شیوه ها و  برخوردهای خشن و قهرآمیز با مردم معترض میهنمان هستیم.


امضا:

جمعى از فارغ التحصيلان دانشكده نفت آبادان

 


جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده نفت آبادان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده نفت آبادان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.