آزادی همایون زارعان پناهنده سیاسی ایرانی در افغانستان

همایون زارعان هنرمند و پناهنده سیاسی ایرانی هشت سال است به افغانستان پناه آورده و کمال خاکی پناهنده سیاسی کورد که حدود چهارسال است با خانواده‌اش در افغانستان زندگی می‌کند و دارای سند قانونی اقامت یا پناهندگی از سازمان ملل هستند، در افغانستان از سوی طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده‌اند. طالبان به سلسله بازداشت‌های قبلی‌شان، اکنون نیز یا پاسخگو نیستند یا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اما ما جمعی از فعالین فرهنگی و مدنی افغانستان نگران جان و سرنوشت این دو پناهنده هستیم. از این‌رو از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدافع حقوقی به‌ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل در افغانستان، خواهان پیگیری جدی این قضیه و رهایی همایون زارعان و کمال خاکی می‌باشیم.

امضای این دادخواست

By signing, I authorize آرین to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.