ابراز همدردی هم‌دوره‌ایهای قدیم با فرهاد میثمی

هموطن

 

ما پزشکان ورودی سال ۱۳۶۵ رشته پزشکی دانشگاه تهران نگرانی عمیق خودرا از ادامه اعتصاب غذای همکلاس ودوست قدیمی خود دکتر فرهاد میثمی اعلام می داریم.  

 

ایشان پس از تحمل سه سال زندانی، بدون حتی یک روز مرخصی، درشرایطی مبادرت به اعتصاب غذا نموده اند که با مشکلات عدیده جسمی روبرو هستند.  

 

جان ارزشمندش  را سپر جان دیگری کرده است ودر کنشی خشونت پرهیز ومعطوف بر ریاضت فردی خواسته ای دارد .

 

اعلام آخرین وضعیت پزشکی ایشان توسط وکیل‌شان نگرانی مارا هرلحظه عمیق تر می‌کند.  

 

ما خواستار توقف شرایط نامساعد فعلی ایشان هستیم.


پزشکان ورودی ۶۵ دانشگاه‌تهران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize پزشکان ورودی ۶۵ دانشگاه‌تهران to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا