درخواست دستیاران سال آخر رشته طب اورژانس

به نام خدا

 

معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر حقدوست

 

با سلام و آرزوی تندرستی

احتراما ضمن تشکر و قدردانی بابت همفکری و همدلی با رزیدنتها در جهت کاهش استرس و کم نمودن فشار روحی وارده به آنها به استحضار آن مقام عالی می رساند که: گروهی از رزیدنتها به عنوان افراد خط مقدم، از شروع اپیدمی کرونا تا هم اکنون درگیر این موضوع بوده اند که در این بین رزیدنتهای طب اورژانس و به خصوص رزیدنتهای سال آخربه عنوان اصلی ترین گروه درگیر بوده اند که با ایجاد بحران کرونا مشکلات آنان دو چندان شده است که عمده ترین آن به شرح ذیل می باشد:

۱- به علت عدم پشتیبانی وزارت متبوع از رشته طب اورژانس، پذیرش سال یک در بسیاری از دانشگاه ها وجود نداشته و از طرفی تعداد پذیرش رزیدنت سال دو نیز محدود بوده است که عمده فشار کاری برروی رزیدنتهای سال سه طب اورژانس را در برداشته است به طوری که در ماه، اکثر شیفت های محوله به تنهایی تحویل آنها بوده است و نقش رزیدنت سال ۱ و ۲ و ۳ را همزمان داشته اند و این درحالی است که سالهای قبل رزیدنت سال سه با حضور رزیدنت سال ۱و ۲ نقش مدیریتی داشته و فرصت کافی برای مطالعه حتی در ساعات شيفت را داشته اند. 

۲- رزیدنتهای بسیاری از گروهها قبل از نوروز ۹۹ ترخیص شده و حتی در ماه اسفند نیز به علت تعطیلی بخشها و درمانگاهها، فرصت کافی برای مطالعه را داشته اند، در حالی که رزیدنتهای طب از ماه اسفند با حذف کلیه مرخصی ها و تعطیلات از طرف دانشگاهها روبه رو شده و هنوز زمان مشخصی برای تعطیلی آنها ارائه نشده است

۳- هرچند از نظر زمانی شاید فرصتی برای مطالعه وجود داشته باشد اما درگیری بیماری و به هم ریختگی روحی و خستگی جسمانی رزیدنتهای درگیر با کرونا اجازه مطالعه را نمیدهد و تا ایجاد ثبات در این زمینه که قابل پیش بینی نمیباشد این موضوع ادامه خواهد داشت.

۴- بسیاری از رزیدنتهای طب بعلت درگیری با کرونا چند ماه است که حتی با والدین خود رفت و آمد نداشته اند و فراتر از آن دوستانی که بعلت مشکلات و بیماری همسر یا فرزند چندین ماه است که با آنها دیدار نداشته اند که این خود بالطبع آسیب شدید روحی را به همراه داشته است.

۵- بسیاری از رزیدنتهای طب خانم هستند که در این شرایط با توجه به تعطیلی مدارس و آموزش مجازی نقش معلم جهت آموزش فرزندان را نیز داشته اند که در روز چندین ساعت درگیر این موضوع نیز بوده اند.

۶- رزیدنتهای طب علاوه بر وظیفه ذاتی خود در بسیاری از دانشگاهها وظایف اضافه به آنها محول شده که بعنوان نمونه انتوباسیون بیماران بستری در ICU بیماران کرونایی با تعیین تکلیف بیماران غیرکرونایی جهت بستری در بخش در بیمارستان هایی که فاقد متخصص عفونی تمام وقت است میباشد. (که جهت صدق ادعا یک نمونه پیوست میباشد) و این موارد فوق سنگینی شیفتها را دو چندان نموده است.

لذا با توجه به اینکه امتحان گواهینامه و بورد بصورت همزمان در پایان شهریور تعیین گردیده است رزیدنتهای طب اورژانس را نگران نموده و اضطراب روحی شدیدی را ایجاد کرده است. قطعا با موارد مذکور عدم شرایط یکسان جهت مطالعه برای رزیدنتهای طب در مقایسه با سایر رشته ها که درگیر بیماری نبوده اند را رقم زده است که این موضوع بی عدالتی و نابرابری از نتیجه ی پایانی برای رزیدنتها را در بر خواهد داشت. 

علیهذا از آن مقام محترم تقاضامندیم، دستور فرمائید تا پیشنهادات ذیل که نتیجه همفکری و همدلی اکثر رزیدنتهای طب اورژانس ساله سه کشور می باشد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت صلاحدید نسبت به اجرای آن اقدامات لازم مبذول گردد

 

۱- امتحان بورد علاوه بر شهریور ماه در ماه بهمن یا اسفند ۹۹ نیز برگزار شود.

۲- پایه ی نمره برای ارتقاء و بورد حداقل ۳۰نمره پایین تر از سالهای قبل در نظر گرفته شود (با توجه به نامه شماره ۱۰۰/۱۷۷۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ 

۳- در صورتی که رزیدنت نمره قبولی برای گواهینامه را بدست نیاورد بصورت مشروط قبول شود و سال بعد مجددا در امتحان شرکت کند.

 

با تجدید احترام

 

رزیدنتهای سال سه طب اورژانس

 

 

photo_2020-05-16_19-00-44.jpgphoto_2020-05-16_19-00-421.jpg


رزیدنتهای سال آخر رشته طب اورژانس    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize رزیدنتهای سال آخر رشته طب اورژانس to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا