اعتراض رادیولوژیستهای مازندران به گایدلاین های غیرکارشناسی

به نام خدا

جناب اقای دکتر موسوی ،رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جناب اقای دکتر  ربیعی ،رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي بابل

با سلام و احترام به استحضار مي رساند ،طي سالهاي اخير شاهد صدور بخشنامه هاي متعدد و يكجانبه و ناعادلانه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در حوزه راديولو‍ژي كشور هستيم كه بدون مشورت با نمايندگان جامعه راديولوژي كشورو در پشت دربهاي بسته تنظيم و ابلاغ گرديده است كه تازه ترين آن بخشنامه مربوط به شناسنامه واستاندارد درخواست سونوگرافي زنان وزايمان توسط شوراي راهبردي تدوين و راهنماهاي باليني وزارت وابلاغ آن در سراسر كشور مي باشد , كه در آن هيچ گونه دعوتي از اعضاء هيئت بورد و متخصصين راديولوژي بعمل نيامده، در حالي كه ايشان بعنوان متوليان اصلي اين خدمات بار اصلي انجام اقدامات تصوير برداري منجمله , سونوگرافي را در بخش هاي زنان وزايمان به عهده داشته و در اين زمينه طي چهارسال آموزش تخصص  ديده اند. اين در گايدلان هاي ارائه شده در بحث صلاحيت متخصصين جهت انجام اقدامات در خواست هاي فوق بدون در نظر گرفتن دوره ي چهار ساله ي آموزشي شرايط جداگانه براي راديولوژيست ها تدوين ( داشتن مدرك بورد تخصصي و آموزش ويژه چند ماهه براي انجام موداليته ها ) و با متخصصين زنان كه سه ماهه دوره ي سونوگرافي را به صورت پاره وقت گذرانده اند معادل در نظر گرفته شده اند. اين بخشنامه ي جديد چنان  غير علمي و غير منطقي ميباشند كه حتي قابليت دفاع توسط تنظيم كنندگان و ابلاغ كنندگانش را هم ندارند و اين پرسش را  به ذهن متبادر مينمايد كه تدوين اين گايدلان ها با چه منطقي صورت گرفته و جز ايجاد جو التهاب و تشنج و ايجاد ياس و نااميدي ناشي از به مخاطره افتادن امنيت و شان شغلي در متخصصين راديولوژي و به خطر افتادن سلامت مردم كشور و بخصوص مادران باردار چه مشكلي از مشكلات درمان را حل خواهد كرد. اين قبيل تصميمات غیر کارشناسی، باعث افزايش هزينه از جيب بيمارو فشار دو چندان بر گرده نحيف اقتصادي مردم مي شود و موجب افزايش تنش در جامعه خواهد شد. لذا از جنابعالي تقاضا ميشود مراتب اعتراض شديد رادیولوژیستهای استان ، به نحومقتضي  به مراجع ذيربط و تدوين كنندگان اين گايدلاين ها اعلام گردد.  

همچنين ما متخصصين راديولوژي بعنوان اعتراض به اين روند و با درخواست لغو بخشنامه هاي فوق الذكر و در صورت لزوم تدوين مجدد آن با حضور اعضاي هيئت بورد راديولوژي و متخصصين راديولوژي صاحب نام و مجرب در اين زمينه  , همگام با ساير اعضا و اركان جامعه ي راديولوژي در سرتا سر كشور  ,در تاريخ 16 و 17 دي ماه در جلوي ساختمان وزارت و مجلس تجمع نموده و بديهي است كه طي اين مدت از انجام خدمات غير اورژانس و الكتيو در سطح شهر و بيمارستان ها معذوريم . بدیهی است ، تبعات ناشی از موارد فوق ، برعهده كساني خواهد بود كه اينگونه بخشنامه هاي ناعادلانه غير كارشناسي را ابلاغ نموده اند .

رادیولوژیست های استان مازندران 9/10/1396

رونوشت به:

-معاونت محترم درمان  دانشگاه علوم پزشكي مازندران   -

معاونت محترم درمان  دانشگاه علوم پزشكي بابل

- رياست محترم سازمان نظام پزشكي استان مازندران -

انجمن رادیولوژی ایران


پایگاه اطلاع رسانی رادیولوژیستهای ایران رادیولوژیست    تماس با مؤلف دادخواست
Facebook