پویش اصلاح و استقلال کانون های وکلاء


Guest

#1

2016-08-20 09:22

در دوراني كه خفقان سياسي و استبداد حاكم بود با تلاش دكتر مصدق استقلال كانون وكلا به رسميت شناخته شد حال دور از شان حاكميتي است كه مدعي دموكراسي و به رسميت شنختن و احترام به حقوق جامعه ست ولي اينگونه با جامعه حقوق دانان و حقوق ملت بر خورد ميكند

Guest

#2

2016-08-20 09:24

در دوراني كه خفقان سياسي و استبداد حاكم بود با تلاش دكتر مصدق استقلال كانون وكلا به رسميت شناخته شد حال دور از شان حاكميتي است كه مدعي دموكراسي و به رسميت شنختن و احترام به حقوق جامعه ست ولي اينگونه با جامعه حقوق دانان و حقوق ملت بر خورد ميكند
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook