درخواست پاسخگويى شهردارى تهران و استرداد آثار استاد تناولى

g

/ #4

2014-03-20 14:47

در نهایت تاسف به جای قدر شناسی و سپاسگذاری از حضور استاد بزرگ هنر این کشور در ایران، به ایشان قدر نشناسانه دلشکستگی هدیه دادندتبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook