درخواست پاسخگويى شهردارى تهران و استرداد آثار استاد تناولى


Guest

#1

2014-03-19 04:57

دزدی در روز روشن در عصر اطلاعات؟

Guest

#2

2014-03-19 15:33

Hello, I think this would be good idea to return Parviz Tanavoli's sculpture, and apologize for what some NIROOHAYE KHOD SAR did.
S :)

#3

2014-03-19 15:34

Just return Master Tanavoli's sculpture and say sorry :)
g

#4

2014-03-20 15:47

در نهایت تاسف به جای قدر شناسی و سپاسگذاری از حضور استاد بزرگ هنر این کشور در ایران، به ایشان قدر نشناسانه دلشکستگی هدیه دادندتبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook