حمایت از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز


نامه حمایت از مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان البرز


جناب آقای صالحی امیری وزیرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامی
باسلام
ماامضا کنندگان این نامه شامل افرادحقیقی وحقوقی ، که درکناریکدیگر جریان فراگیر،فعال،موثر واصیل فرهنگ ،هنر و رسانه استان البرز را تشکیل می دهیم به تدبیر شما در سپردن مدیریت فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز به آقای علی خیلدار خوشبین هستیم وامیدواریم باتوجه به سابقه مدیریتی مفیدایشان دربدنه این وزارت خانه و شناخت کافی ایشان از این استان درمجموع بتوانیم وضعیت فرهنگی استان راازبلاتکلیفی خارج کنیم و در کنار یکدیگر فضای باثبات و پراز امید ونشاط را به جامعه فرهنگ وهنر استان بازگردانیم.
درپایان ازشماانتظار داریم  وهمچنان امیدوار هستیم که نظر این جمع به عنوان اکثریت نخبگان فرهنگی استان در محدوده مسایل فرهنگی به رسمیت شناخته شود وملاک تصیم های آتی قرارگیرد.


فعالین فرهنگی و هنر دوستان    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize فعالین فرهنگی و هنر دوستان to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...