نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

وزیر محترم بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی جناب اقای دکترحسن هاشمی

با سلام و احترام

احتراما ، اینجانبان امضا کنندگان نامه ذیل که همگی دانش آموختگان و دستیاران تخصصی دندانپزشکی می باشیم به عرض می رسانیم، نظر به مساعی جنابعالی و پیرو جلسات گذشته با معاونین و مسِولین محترم آموزشی آن مقام محترم در جهت کاهش مشکلات متعهدین ضریب کا، با تدابیر اتخاذ شده متاسفانه مشکلات خیل عظیمی از همکاران متعهد ضریب کا شامل گروههای متنوع با شرایط مختلف خدمتی و نیاز های متفاوت ، کما فی سابق به قوت خود باقیست . لذا در راستای اعمال قانون وپرهیز از اجرای سلیقه ای آن و رفع ابهامات موجود درجزییات بیان شده از سوی معاونت محترم آموزشی، متخصصین و دستیاران مشمول خدمت ضریب کا درخواست ملاقات حضوری در جلسه فنی با حضور نمایندگان گروه های مختلف از تمامی طیف ها اعم از درمانی ،خاص ، عام ،استریت و.... و بیان نظرات ذی نفعان را از آن مقام محترم داریم. خواهشمند است پس از بررسی مطالبات و راهکارها و مشخص شدن صلاحدید ، اجازه بفرمایید نمایندگان  جهت ارائه توضیحات مورد نیاز و اطلاع یافتن از تصمیم جنابعالی درجلسه ای حضورا خدمت برسند. امید است در مدت کمتر از یک هفته از تدابیر حضرتعالی در جهت حل مشکلات شدید همکاران بهره مند شده و بتوانیم پاسخگوی همکارانی که از سراسر کشور جهت اظلاع، حضورا مراجعه خواهند داشت، باشیم..

با تشکر اعضای هیات علمی، متخصصین ،  دستیاران و اعضای دندانپزشکی کشور 

رونوشت به: 1- نهاد ریاست جمهوری ۳-كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى


Dental Academic staff and residents on duty    تماس با مؤلف دادخواست