نامه اعضای جامعه پزشکی کشور ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد: تحریم‌های ظالمانه علیه ایران را بردارید

Mr. António Guterres
The Secretary General of the United Nations

Dear Mr. Guterres,

The human and economic loss caused by the spread of COVID-19 in Iran coincides with the ever-highest politically induced sanctions against the country. Although various sanctions have been in place for the past four decades, since May, 2018, the unilateral sanctions imposed by the USA against Iran have increased dramatically to an almost total economic lockdown, which includes severe penalties for non-US companies conducting business with Iran.

Although sanctions do not seem to be physical warfare weapons, they are just as deadly, if not more so. Jeopardizing the health of populations for political ends is not only illegal but also barbaric. We should not let history repeat itself. Given the COVID-19 pandemic and its alarming outcomes in Iran, the international community must be obliged to stand against the sanctions that are hurting millions of Iranians. It is essential for the UN Security Council to push the USA to ease, albeit temporarily, the barriers to providing lifesaving medical supplies to Iran. In the future, the global community must anticipate possible impacts of sanctions on humanitarian aid and move to prevent further disasters from happening.


We, physicians, nurses and healthcare provider personnel in the Islamic Republic of Iran, who are in front line of fighting COVID-19 massive outbreak in the country, along with many Iranian and non- Iranian healthcare providers from across the world, by signing this petition, request your proactive and effective involvement to utilize the entire capacity of the United Nations and the international community to urge the United States of America to lift or ease, all unilateral sanction against Iran.

Please act now, tomorrow will be late. Viruses do not discriminate, nor should humankind.

 

آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل

جناب آقای گوترش

زیان انسانی و اقتصادی ناشی از گسترش بیماری COVID-19 در ایران با بالاترین میزان تحریم ها علیه این کشور مقارن شده است. تحریم هایی که ماهیت آن سیاسی است.
اگرچه برای چهار دهه گذشته تحریم های مختلفی وجود داشته است، از ماه مه سال ۲۰۱۸ ، تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است که عملا به قفل شدن فضای اقتصادی انجامیده است. تحریم هایی که شامل شرکت های غیر آمریکایی که با ایران تجارت می کنند، نیز میشود.
اگرچه به نظر نمی رسد که تحریم ها سلاح های جنگی باشند، اما اگر نه بیشتر که به همان اندازه این سلاح ها مرگبار هستند. به خطر انداختن سلامت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها غیرقانونی بلکه وحشیانه است. ما نباید بگذاریم تاریخ تکرار شود. با توجه به همه گیری بیماری COVID-19 و نتایج نگران کننده آن در ایران، لازم است جامعه جهانی در برابر تحریم هایی که به میلیون ها ایرانی آسیب می رساند، بایستد. آنچه در مقطع کنونی حیاتی است، این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده را وادارد تا به طور موقت موانع تأمین تجهیزات پزشکی ضروری به ایران را برطرف كند.
در آینده، لازم است جامعه جهانی تأثیرات احتمالی تحریم ها در مورد کمک های بشردوستانه را پیش بینی کرده و برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی اقدام کند.
ما، پزشکان ، پرستاران و فراهم آورندگان خدمات سلامت در جمهوری اسلامی ایران که در خط مقدم مبارزه با شیوع گسترده بیماری COVID-19 در کشور هستیم، همسو با بسیاری از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی ایرانی و غیر ایرانی سراسر جهان با امضای این دادخواست، از سازمان ملل درخواست می کنیم تا به طور مؤثر دراین خصوص مداخله کند و تمام ظرفیت های خود و‌جامعه جهانی را به کار بندد تا ایالات متحده آمریکا را وادارد تا همه مجازات های یک جانبه علیه ایران را لغو کرده یا از شدت آن بکاهد.

خواهشمندیم که همین حالا اقدام نمایید، فردا دیر خواهد شد. ویروس‌ها هیچگونه تبعیضی قائل نیستند، انسان‌ها نیز نباید تبعیض بگذارند.

 


Medical Council of the Islamic Republic of Iran - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize Medical Council of the Islamic Republic of Iran - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا