دستمزد کارکنان قراردادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی در سال جاری

  1. ریاست محترم جمهور
    جناب آقای دکتر حسن روحانی 

سلام علیکم

حضرتعالی مستحضرید که در آخرین سالهای قرن چهاردهم شمسی، هنوز فرهنگ نشانه برتری ملتهایی است که در جهان حرفی برای گفتن دارند. فرهنگ نشانه تمایز ملتها و قرابت اقوام در دنیایی است که به سرعت در حال تغییر است. میراث فرهنگی و صنایع دستی یادگارها و نشانه‌هايی از نبوغ ایرانیان در مواجهه با هستی پیرامون خود است و امروزه حتی عرضه آنها به گردشگران علاوه بر درآمد ارزی، مایه مباهات ایرانیان در جهان است. 

ما جمعی از کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی در اقصی نقاط ایران عزیز به صورت قرارداد انجام کار معین (مشخص ) مدتها به انجام وظایف محوله با حداقل دستمزد ولی با عشق به حفظ این دستاوردهای تاریخی و صنایع دستی، گذران امور کرده‌ایم.

مشاور محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، جناب آقای محمدباقر نوبخت، بخشنامه‌ای به شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به منظور رفع تبعیض برای متعادل نمودن دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی که تا کنون از مصوبات افزایش منتفع نگردیده‌اند، ابلاغ کردند.

در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) در این بخشنامه و دستورالعملهای بعدی آن، معادل هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در دستگاه‌ها تعیین گردید که گویا در وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی و در بین همکاران همتراز، این موضوع دارای شبهاتی است. این در حالی است که وضعیت استخدامی اکثر کارکنان قراردادی این وزارتخانه طبق مقررات تا کنون با تبدیل به پیمانی باید ارتقا می‌یافت که متاسفانه مقدمات آن توسط دولت محترم تاکنون فراهم نشده است.

با این اوصاف، با توجه به عنایت جنابعالی به مسئله فرهنگ و رفع اختلاف دستمزد بین همترازان، و از آنجا که امسال سال جهش تولید نامگذاری شده و این وزارتخانه در افرایش درآمد کشور سهم عمده‌ای دارد، امضاکنندگان از حضرتعالی درخواست دارند نسبت به تامین معیشت حداقلی ایشان، نظر لطف خویش را دریغ نفرموده و دستور اقدام مقتضی به دست-اندرکاران مربوطه مبذول فرمایید. 

با کمال احترام و امتنان 

 

مستندات به پیوست تقدیم حضور می‌گردد.

آرزوی تعالی کشور از حق تعالی داریم.
و من الله توفیق 

 

رونوشت 

بيت مقام معظم رهبری
سازمان امور اداری و استخدامی كشور
سازمان برنامه و بودجه
كميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی


علی هژبری، کارشناس بخش تاریخی موزه ملی ایران و دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تهران    تماس با مؤلف دادخواست