حمایت جامعه داروسازی کشور از ابلاغ سند جامع خدمات سلامت در داروخانه ها

Statistics

Cityامضاها
تهران (ایران) 937
اصفهان (ایران) 370
شیراز (ایران) 289
اهواز (ایران) 212
مشهد (ایران) 195
تبریز (ایران) 180
کرمان (ایران) 128
کرمانشاه (ایران) 103
همدان (ایران) 101
اردبیل (ایران) 82
یزد (ایران) 81
رشت (ایران) 75
کرج (ایران) 74
خرم آباد (ایران) 68
Tehran (ایران) 45
زنجان (ایران) 44
شيراز (ایران) 41
ارومیه (ایران) 41
ساری (ایران) 37
اراک (ایران) 30
قم (ایران) 28
بابل (ایران) 25
بندرعباس (ایران) 24
آمل (ایران) 22
نیشابور (ایران) 21
زاهدان (ایران) 21
Shiraz (ایران) 20
خرم اباد (ایران) 19
قزوین (ایران) 19
تبريز (ایران) 18
بجنورد (ایران) 18
گرگان (ایران) 18
اردبيل (ایران) 16
شهرکرد (ایران) 15
دامغان (ایران) 15
زابل (ایران) 14
سبزوار (ایران) 14
دزفول (ایران) 13
ایلام (ایران) 12
لاهیجان (ایران) 12
كرمان (ایران) 12
سمنان (ایران) 12
بوکان (ایران) 11
کاشان (ایران) 10
تهران (ایالات متحدهٔ امریکا) 10
كرمانشاه (ایران) 10
سنندج (ایران) 10
یاسوج (ایران) 9
يزد (ایران) 9
ملایر (ایران) 8
Kerman (ایران) 7
اراك (ایران) 7
شهربابک (ایران) 7
رامسر (ایران) 7
آبادان (ایران) 7
خوی (ایران) 7
بهبهان (ایران) 6
مراغه (ایران) 6
رفسنجان (ایران) 6
گیلان (ایران) 6
نهاوند (ایران) 6
سیرجان (ایران) 6
Mashhad (ایران) 6
ساوه (ایران) 5
نور (ایران) 5
شیروان (ایران) 5
اروميه (ایران) 5
جیرفت (ایران) 5
شاهرود (ایران) 5
Tabriz (ایران) 5
بروجرد (ایران) 5
كرج (ایران) 5
ابهر (ایران) 5
تاریخامضاها
2020-03-27 1
2020-03-23 1
2020-03-15 1
2020-02-16 1
2020-02-08 1
2019-12-28 1
2019-12-25 1
2019-12-24 1
2019-12-14 1
2019-12-06 1
2019-12-04 1
2019-12-03 1
2019-11-29 1
2019-11-28 1
2019-11-24 1
2019-11-14 1
2019-11-13 3
2019-11-11 4
2019-11-10 9
2019-11-09 12
2019-11-08 6
2019-11-07 11
2019-11-06 14
2019-11-05 29
2019-11-04 28
2019-11-03 67
2019-11-02 111
2019-11-01 230
2019-10-31 366
2019-10-30 671
2019-10-29 1607
2019-10-28 1137تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook