تقاضای تحقق عدالت در تعیین تعرفه پزشکان و اعلام رسمی هزینه هر ویزیت و ابلاغ آن به سازمان امور مالیاتی از سوی دولت محترم

Statistics

تاریخامضاها
2020-11-10 1
2020-08-30 1
2020-08-28 0
2020-07-22 1
2020-06-05 1
2020-06-01 1
2020-05-30 2
2020-05-29 2
2020-05-28 2
2020-05-27 2
2020-05-26 1
2020-05-25 2
2020-05-24 1
2020-05-23 3
2020-05-22 3
2020-05-21 11
2020-05-20 14
2020-05-19 13
2020-05-18 7
2020-05-17 1
2020-05-16 2
2020-05-15 4
2020-05-14 8
2020-05-13 16
2020-05-12 11
2020-05-11 19
2020-05-10 61
2020-05-09 98
2020-05-08 1تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook