we_want_sarzamin_kohan_back

درورد

همانطور که همه  می دانید سریال خیلی خوب "سرزمین کهن" که بیشتر از 4 سال روی تولید آن کار شده است ، چند وقتی متوقف شده است.

این سریال که درباره روند زندگی یک جوان تماما ایرانی ست ، به دلیل کوته نظری بعضی از دوستان و مسئولان فعلا از پخش بیرون قرار داده شده است.

ما، طرفداران این سریال، کاملا واقف هستیم که چه اتفاقی افتاده و چرا هموطنان خوبمان ناراحت شده اند. از آنجایی که این ناراحتی کمی تا قستمی به جاست اما بیشتر بی انصافی ست. بی انصافی ست به خاطر تنها یک جمله یک عمر تلاش یک گروه بزرگ را بیرون بریزیم و آن را متوقف کنیم.

بهتر بود اندکی صبر می کردیم، حداقل نیمه این سریال رو می دیدیم و بعد قضاوت می کردیم. مطمئنا و قویا آقای کمال تبریزی سریالی خلاف دانسته ها و داشته های مردم ایران نمی سازند. مردمی که همه مان دوستشان داریم اما می توانند بعضی مواقع خیلی زود قضاوت کنند.

ما، طرفداران سریال سرزمین کهن، از طرف دیگر حق واقعی خود می دانیم که این سریال را ببینیم. سریالی که طی این سالها خبرهایش را دنبال کردیم و بی صبرانه منتظر پخشش بودیم.

از تمامی مسئولان تقاضا داریم که بازنگری انجام بدهند تا همچین اثر هنری زیبایی در آرشیو خاک نخورد. اثری که در این برهوت آثار تلویزیونی واقعا غنیمت است.

با تشکر.