اعتراض به عدم مجازشدن ‌وکاهش ظرفیت مجازشدگان مرحله اولیه آزمون دکتری سال ۱۳۹۹و تغییر ناگهانی نسبت درصد کتبی و مصاحبه و آنهم بعد اعلام نتایج آزمون اولیه دکتری

باسلام و وقت بخیر

اینجانبان جمعی از متقاضیان  ‌‌شرکت کنندگان دوره دکتری تخصصی وزرات بهداشت هستیم و  

بدین بوسیله اعلام میداریم 

اینجانبان با توجه به داشتن درصدهای خوب در دروس رشته خود در آزمون امسال دکتری ، به عدم مجازشدنمان در مرحله اول دکتری وزرات بهداشت اعتراض داریم و همینطور  

با توجه به اینکه در دفترچه منتشر شده از سوی وزارت بهداشت سهم نمره کتبی ۵۰ درصد و مصاحبه ۵۰ درصد اعلام شد و بعد از اعلام نتایج اولیه سهم نمره کتبی به ۷۰ درصد افزایش یافت و برعکس تعداد افراد دعوت شده به مصاحبه کاهش یافته است ، لذا داوطلبین خواستار افزایش سه  برابری دعوت به مصاحبه مانند سال های قبل هستند تا عدالت برقرار شود. لطفا در این زمینه اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

در پایان شایان توجه است که چونکه موارد ارسال مدارک و تهیه کلیپ جهت مرحله مصاحبه وثبت نام آزمون دکترای وزارت بهداشت  به زودی اجرا خواهد شد و این مهم  تنها امید داوطلبان دوره دکتری وزارت بهداشت سال جاری هست که متاسفانه به دلیل کرونا  بدین شکل برگزارشده . از این رو مصرانه  و عاجزانه تقاضا داریم به اعتراض اینجانبان بذل توجه فرمایید.

 

رونوشت به وزرات بهداشت ‌و سنجش پزشکی 


سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا