*اعتراض دندانپزشکان شیراز نسبت به عدم اجرای اولویت‌های تزریق واکسن کرونا از طرف نظام پزشکی شیراز*

*اعتراض دندانپزشکان شیراز نسبت به عدم اجرای اولویت‌های تزریق واکسن کرونا از طرف نظام پزشکی شیراز*


جناب آقای دکتر لطفی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و قائم مقام وزیر بهداشت در استان فارس

سلام علیکم
به استحضار می رسانیم که ما دندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی شهر شیراز شدیداً نسبت به اقدام سازمان نظام‌پزشکی شیراز در عدم اجرای اولویت بندیهای اعلام شده بر اساس سند ملی واکسیناسیون و دستورالعمل وزارت بهداشت، معترض هستیم و از شما به عنوان عالی ترین مقام وزارت بهداشت در استان فارس، مصرانه و مجدانه خواهان رسیدگی به این موضوع و احقاق حق ما جوانان دندانپزشک هستیم.

لازم به توضیح است که نظام پزشکی شیراز پس از اتمام اولویت شماره «۱» که تمامی افراد بالای ۵۰ سال را شامل می شد، کماکان و فقط و فقط بر مبنای اولویت سنی اقدام به واکسیناسیون کل جامعه پزشکی و تمامی رشته های پزشکی و‌پیراپزشکی زیر پنجاه سال و آنهم در یک صف انتظار می کند که این کار مغایرت کامل با سند ملی واکسیناسیون و دستورات وزارت بهداشت دارد و ما دندانپزشکان جوان را بدلیل خطرات غیر قابل انکار شغلی، تحت خطرات بیشتر بدلیل انتظار طولانی مدت برای واکسیناسیون می کند.

لازم به خاطرنشان است که خطرات دندانپزشکی به حدی است که در ابتدای بحران کرونا، تنها ما دندانپزشکان مجبور به تعطیل کردن ۳ ماهه کلینیک ها و مطبهایمان شدیم.

رونوشت:
سازمان نظام پزشکی شیراز
واحد رسیدگی به تخلفات اداری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سازمان بازرسی کل کشور در استان فارس


دندانپزشکان بخش خصوصی شیراز    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دندانپزشکان بخش خصوصی شیراز to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا