احضار‌ فعالان صنفی معلمان را متوقف کنید

جناب آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه

درود

اینجانبان امضا کنندگان این نامه به عنوان قطره‌ای از دریای معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته از حضرتعالی درخواست داریم تا نسبت به پرونده‌سازی‌های برخی نهادهای اطلاعاتی و لباس‌شخصی‌ها برای معلمان و احضارهای تلفنی و مکتوب که هدفی جز ارعاب و جلوگیری از تجمعات آینده برای مطالبات برحقمان ندارد موضع‌گیری کنید و به گفته خود که مردم را به مطالبه‌گری فرا‌خواندید جامه عمل بپوشانید و به همگان ثابت کنید که مطالبه‌گری‌هایی مانند تجمعات معلمان که به مدنی‌ترین شکل برگزار گردید هیچ هزینه‌ای برای هیچ کسی ندارد.

 

توقف فوری احضارها(اعم از تلفنی و مکتوب)، مختومه اعلام شدن تمام پرونده‌های جاری فعالان صنفی معلمان، ملغی شدن احکام ناعادلانه صادره و جلوگیری از چنین اقدامات تنش‌زا موجب بازگشت اعتماد از دست رفته خواهد شد.

 

اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی کشور مجوز ماست و به عنوان شهروند انتظار داریم مدافع قانون اساسی کشور به عنوان فصل‌الخطاب تمام قانون‌ها باشید.

 

رونوشت به:

 

جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم

جناب آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی

جناب سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات

رئیس اطلاعات سپاه، حسین طائب

رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی، سرتیپ پاسدار محمد بابایی


خانه فرهنگیان ایران    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize خانه فرهنگیان ایران to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.