چطور می توانم امضای خود را ویرایش کنم؟

  1. Go to page: مدیریت امضاها
  2. رایانامه خود را تایپ کنید.
  3. Submit the form.
  4. یک ایمیل حاوی لینک برای تایید آدرس ایمیل خود، دریافت خواهید کرد.
  5. «روی لینک در ایمیل کلیک کنید.»
  6. Browse through your signatures to find the signature you want to edit.
  7. «دکمه "ویرایش" را فشار دهید.»
Other questions