ثبت نام دستياري

بحث

#17

۱۳۹۰۸۸ : شماره ـ ن ـ پ

(Tehran, 2017-08-21)

#18

مخالف شرایط اعلامی هستم

(اهواز, 2017-08-21)

#19

٨٧١١١١٤١٢٤

(اردبيل, 2017-08-21)

#65

كاملا موافقم

(Tehran, 2017-08-21)

#76

امضا

(Ardebil, 2017-08-21)

#116

شروع دوره دستیاری لزوما باید از اول مهر باشد چون عده ای اینترن و عده ای سرباز هستید و شروع دوره در شهریور برای این عزیزان مشکل آفرین خواهد بود

(شیراز, 2017-08-21)

#132

به خاطر اینکه من استریت امتحان دادم و اصلا غیر از مهر نمیتونم تاریخ دیگه ای شروع کنم چون سر بخشام هستم

(تهران, 2017-08-21)

#166

عادلانه نيست

(Esfahan, 2017-08-21)