مطالبات قانونی پزشکان سازمان تامین اجتماعی کشور

بحث

#4

ظلم واجحاف درحق دندانپزشکان مظلوم تامین اجتماعی

سید ناصر واحد (تهران, 2021-01-25)

#10

که در خصوص پزشکان شاغل و بازنشسته، احکام حقوقی برمبنای مدرک دکترای حرفه ای( و نه کارشناسی) صادر گردد

بتول اشراقی (تهران, 2021-01-25)

#19

احقاق حق و حقوق مناسب با رشته کاری و تامین آن از طرف سازمان

حسین شکری (تهران, 2021-01-25)

#23

موافقم

Ali Godarzi (کرمان, 2021-01-25)

#40

خواستار توجه بیشتر به پزشکان هستم

امیر حاجی مبینی (تهران, 2021-01-25)

#43

سلام چون حقوق حقه ما در این سازمان پایمال می شود.

علی ابراهیمی (کرمان, 2021-01-25)

#69

به علت این که بسیار در این چند سال در حق ما پزشکان ظلم شده است و با وجود مسئولیت فراوان و سال های متمادی درس خواندن ، به اندازه یک کارمند ساده با مدرک لیسانس که صبح سر کار می رود و عصر هم بر می گردد ، و یک شب هم کشیک ندارد دستمزد می گیریم و کلا انگیزه کار برای ما از بین رفته است

محمد رضا مهاجر (تهران , 2021-01-25)

#83

با مفاد نامه موافقم

ويدا دهقاني (تهران , 2021-01-25)

#88

احقاق حقوق

بهرام بیرامی (تهران, 2021-01-25)

#101

جهت هماهنگی برای احقاق حقوق حقه و تضییع شده جامعه پزشکان

رویا منصوری راد (کرمانشاه, 2021-01-25)

#116

دفاع از برابری

مجید پورسینا (سیرجان, 2021-01-26)

#120

استیفای حقوق و مشارکت در کار گروهی

صادق تشکری (همدان, 2021-01-26)

#142

۱-کاهش امار ناخواسته ، نیاز به حمایت دارد
۲- لزوم اصلاح احکام از کارشناسی به دکتری

فرحناز تاجرباشی (اصفهان, 2021-01-26)

#150

احقاق حق پزشکان

مرضیه زمانی (اصفهان, 2021-01-26)

#192

چون حق گرفتنی است وسکوت در برابر بی عدالتی خیانت به خود و دیگران.

امین پاک گوهر (کرمان, 2021-01-26)

#193

سالهاست من با یک جمله بچه های خودم شرمنده میشوم .میگویند بابا مگر تو پزشک متخصص نیستی؟؟چرا ما مثل بقیه دوستهاتون در رفاه نیستیم

حسین کاشانی (کرمان, 2021-01-27)