ورود رئسای قوا جهت رفع انحصار تاسیس داروخانه

بحث

#24

.

سیدعلی موسوی نژاد (اهواز, )

#105

حقوق و تمام خواسته های ما داروسازان و دانشجویان همچون دیگر اقشار جامعه به حقانیت و درستی به ثمر نشیند.

محمدامین صیدمحمدی (بیرجند, )

#164

sdf.khaki@email.com

صدف خاکی (تهران, )

#175

رفع انحصار و ایجاد اشتغال رقابتی

رسول محسن پور مبارکی (تبریز, )

#190

که امیدی به داروسازی باقی نمانده است.....قبل از مرگ داروسازی اقدام کنید

علیرضا عسگری (تهران, )تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...