حمایت از مصطفی تاج‌زاده و درخواست آزادی فوری وی

بحث

#4

حمایت از حق ازادی بیان تاجزاده

محمد هادی افشار (تهران, 2022-08-12)

#6

باسخنان ایشان موافقم

پروین خلیفی (تهران, 2022-08-12)

#8

چون آقای تاجزاده فردی دلسوز و مصلح میدانم و معتقدم منتقدی به شرافتمندی ایشون نیست.

امیر صفری (شاهرود, 2022-08-12)

#25

آزادی بیان جاری و ساری گردد

منصور بهبهانی (تهران, 2022-08-12)

#33

آزادی آزاده

سید محمد علی کیایی (تهران, 2022-08-12)

#34

آقای دکتر تاج‌زاده ی بزرگوار رو, انسان مسلمان مصلح خشونت پرهیز می دانم و همانند ایشان، معتقد به اصلاح ساختار اداره ی کشور جهت پیشرفت همه جانبه ی ایران اسلامی هستم.

فاطمه شیرازی (تهران, 2022-08-12)

#40

آزاد کنید آزاده را / آزاده دل تاجزاده را * روزشمار زندان و روزه داری اعتراضی >> https://azadkonidazadehra.blogspot.com/ >>> تا روز آزادی تاجزاده آزاده, تقویم عدالت و آزادی ایران در بند ظلم و بیداد, روی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ منجمد خواهد ماند ***** درود برمردم سالاری صلحجو, عرفی, و مبتنی بر عدالت ایران (برمحور توسعه پایدار حافظ محیط زیست), و سلام بر خشونت پرهیزی همزیست-دوست ایرانی

مجتبی آقامحمدی (کلرادو , 2022-08-13)

#43

به شرافت، خیرخواهی و مصلحت اندیشی تاجزاده ایمان دارم و خشونت پرهیزی و نقد مصلحانه ی او‌ را می‌ستایم.

عاطفه دارنگ (اصفهان, 2022-08-13)

#45

خواهان اصلاحات ساختاری و محدود شدن اختیارات رهبری هستم .

پوریا خلیلی (تهران, 2022-08-13)

#48

موافق نقطه نظرهای آقای تاج زاده هستم.

فاطمه سیف اللهی (تهران, 2022-08-14)

#55

آزادی بیان حق اولیه ما هست. آزادی مدنی حق اولیه ما هست.

مریم عصایی (تهران , 2022-08-15)

#56

آزادی بیان و حق انتقاد از حاکمیت

محمد ابراهیم بذرکار (مشهد, 2022-08-15)

#67

دموکراسی، آزادی بیان…

حسام محمدی (لندن, 2022-08-15)

#69

به دلیل آزادگی و دردمند ملت بودن

سیدمجتبی حسینی (علی آباد, 2022-08-15)

#72

حمایت از آزادی بیان و تفکر ، مخالفت با بسته شدن فضای نقد در جامعه

میثم فرض الهی (تهران, 2022-08-15)

#73

باتوجه به قانون اساسی خواسته های ابشان قانونی و بازداشت ایشان غیر قانونی وقابل پذیرش نیست

فریبا رستمی (تهران, 2022-08-15)

#75

تاج‌زاده را اصلاح طلب واقعی و سالم میدانم

شمس افرازی زاده (تهران, 2022-08-15)

#76

من به این دلیل این نوشته را امضاء میکنم که اولاً نحوه بازداشت و اتهامات انتسابی را غیر قانونی میدانم و ثانیاً جناب آقای تاجزاده را فردی دلسوز و میهن پرست و خشونت پرهیز میدانم.

سعید رضایی (تهران, 2022-08-15)

#81

در صحبتهای آقای تاجزاده هیچ خطری حتی به یک انسان ندیدم. کاملا منطق در صحبتهای ایشان موج میزد. آزادش کنید و با او مناظره کنید و اگر شکست خوردید راهکارهایش را اجرا کنید.

Hossein Rahmati (Tehran, 2022-08-15)

#88

آزادی بیان

نیما Nourymirhesari (Linköping, 2022-08-16)

#91

جای منتقد زندان نیست.

فریده السادت فاطمی (کرمان, 2022-08-16)

#97

برای اینکه سمت درستی و حق ایستاده باشم

Zohre Ashari (تهران , 2022-08-18)

#98

آزادی بیان و آزادی اندیشه حق هر انسانی در جامعه بشری امروزی است و دولت ها باید فضای باز ایجاد کنند و تحمل پیشنهاد و نقد صریح را داشته باشند تا پشتوانه ی مردمی پیدا کنند و از حکومت استبدادی فاصله بگیرند

محمد محمدی (تهران, 2022-08-19)

#102

به عنوان شهروند حق دارم از حق انتقاد هموطن عزیز آقای تاجزاده حمایت و دفاع کنم که صدای اعتراض مردم ماست‌.

سیدمحمد درخشان (تهران, 2022-08-25)

#103

آنهایی که مصطفی تاجزاده را تنها میگذارند یا بیتفاوت اند، همانهایی هستنداگر در تونل زمان به عقب برمیگشتند،امثال بازرگان و مصدق و محمدعلی فروغی و امیرکبیر و قائم مقام فراهانی را هم تنها گذاشته و متهم به استمراطلبی برای مستبدان دوره ی خود میکردند.

میثم سلیمانی (هانوفر, 2022-08-25)

#110

دلیلش در متن بیانیه ذکر شده

مونا زاهد (تهران, 2023-03-02)