نامه اعتراضی متخصصین مشمول طرح تحول سلامت

Statistics

Cityامضاها
تهران (ایران) 128
Tehran (ایران) 101
Shiraz (ایران) 44
اصفهان (ایران) 37
Mashhad (ایران) 34
شیراز (ایران) 34
همدان (ایران) 24
مشهد (ایران) 22
اهواز (ایران) 21
تبریز (ایران) 20
Tabriz (ایران) 15
Yazd (ایران) 14
زنجان (ایران) 14
کرمانشاه (ایران) 13
Ahvaz (ایران) 13
isfahan (ایران) 13
رشت (ایران) 12
تبريز (ایران) 12
شيراز (ایران) 12
کرج (ایران) 10
یاسوج (ایران) 10
یزد (ایران) 10
ایلام (ایران) 10
Esfahan (ایران) 9
کرمان (ایران) 9
قم (ایران) 9
اراک (ایران) 8
سنندج (ایران) 8
Zahedan (ایران) 8
ساوه (ایران) 8
يزد (ایران) 8
گرگان (ایران) 8
Kerman (ایران) 8
زاهدان (ایران) 8
سلماس (ایران) 7
گچساران (ایران) 7
Tehran (ایالات متحدهٔ امریکا) 7
چابهار (ایران) 7
جیرفت (ایران) 6
گرمسار (ایران) 6
کاشان (ایران) 6
Hamedan (ایران) 6
ایرانشهر (ایران) 6
مراغه (ایران) 6
Urmia (ایران) 6
kermanshah (ایران) 6
دورود (ایران) 6
بابل (ایران) 6
بوشهر (ایران) 6
Karaj (ایران) 6
بهبهان (ایران) 6
نهاوند (ایران) 6
کاشمر (ایران) 5
Ahwaz (ایران) 5
سبزوار (ایران) 5
شهرکرد (ایران) 5
بم (ایران) 5
ILAM (ایران) 5
Fasa (ایران) 5
فارسان (ایران) 5
خرم آباد (ایران) 5
اسفراین (ایران) 5
سراوان (ایران) 5
سمنان (ایران) 5
قزوین (ایران) 5
Mashad (ایران) 5
خوی (ایران) 5
ارومیه (ایران) 5
Other locations 696
تاریخامضاها
2019-05-14 1
2018-10-13 1
2018-10-12 7
2018-09-29 1
2018-09-28 3
2018-07-22 1
2018-04-18 2
2018-02-21 2
2018-02-17 1
2018-02-16 5
2018-02-14 2
2018-02-13 8
2018-02-12 2
2018-02-11 1
2018-02-10 1
2018-02-09 5
2018-02-08 38
2018-02-07 11
2018-02-06 1
2018-02-05 11
2018-02-04 19
2018-02-03 2
2018-02-02 2
2018-01-30 1
2018-01-29 4
2018-01-28 9
2018-01-27 2
2018-01-26 2
2018-01-25 2
2018-01-24 5
2018-01-23 8
2018-01-22 8
2018-01-21 16
2018-01-20 7
2018-01-19 12
2018-01-18 8
2018-01-17 14
2018-01-16 16
2018-01-15 48
2018-01-14 131
2018-01-13 16
2018-01-12 8
2018-01-11 6
2018-01-10 47
2018-01-09 23
2018-01-08 38
2018-01-07 42
2018-01-06 58
2018-01-05 124
2018-01-04 238
2018-01-03 578
2018-01-02 4