نامه کمپین اعتراض به افزایش قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی به وزیر بهداشت

Statistics

Cityامضاها
تهران (ایران) 511
اهواز (ایران) 156
اصفهان (ایران) 139
مشهد (ایران) 117
شیراز (ایران) 102
تبریز (ایران) 71
بوشهر (ایران) 66
رشت (ایران) 62
زاهدان (ایران) 56
کرمانشاه (ایران) 56
کرج (ایران) 54
کرمان (ایران) 53
Tehran (ایران) 38
یزد (ایران) 32
کرمان (رومانی) 31
بندرعباس (ایران) 29
ساری (ایران) 28
گرگان (ایران) 28
بابل (ایران) 26
اردبیل (ایران) 25
اراک (ایران) 24
همدان (ایران) 22
قم (ایران) 21
دزفول (ایران) 20
یاسوج (ایران) 17
ارومیه (ایران) 17
آمل (ایران) 16
تهران (ایالات متحدهٔ امریکا) 16
شيراز (ایران) 15
تبريز (ایران) 15
سنندج (ایران) 15
زاهدان (ایالات متحدهٔ امریکا) 14
بیرجند (ایران) 14
زنجان (ایران) 13
بجنورد (ایران) 13
قزوین (ایران) 13
آبادان (ایران) 13
سمنان (ایران) 12
سیرجان (رومانی) 12
خرم آباد (ایران) 12
بهبهان (ایران) 10
shiraz (ایران) 10
تهران (بریتانیا) 9
زاهدان (هلند) 8
Ahvaz (ایران) 8
مراغه (ایران) 8
كرمان (ایران) 8
مشهد (رومانی) 8
مهاباد (ایران) 8
ابرکوه (ایران) 7
ایلام (ایران) 7
لاهیجان (ایران) 7
كرج (ایران) 7
Mashhad (ایران) 6
كرمانشاه (ایران) 6
رفسنجان (ایران) 6
يزد (ایران) 6
سبزوار (ایران) 6
سیرجان (ایران) 6
بوکان (ایران) 6
کرمان۹ (ایران) 6
بروجرد (ایران) 6
Bushehr (ایران) 6
Esfahan (ایران) 6
شهربابک (ایران) 6
Isfahan (ایران) 6
ابادان (ایران) 6
گنبد کاووس (ایران) 5
کاشان (ایران) 5
قزوين (ایران) 5
تهران (رومانی) 5
نیشابور (ایران) 5
اردبيل (ایران) 5
شهرکرد (ایران) 5
زابل (ایران) 5
تاریخامضاها
2018-08-19 7
2018-08-18 35
2018-08-17 23
2018-08-16 2
2018-08-13 1
2018-08-12 2
2018-08-11 1
2018-08-09 3
2018-08-08 2
2018-08-06 3
2018-08-05 3
2018-08-04 2
2018-08-03 2
2018-08-02 4
2018-08-01 18
2018-07-31 18
2018-07-30 75
2018-07-29 408
2018-07-28 83
2018-07-27 171
2018-07-26 138
2018-07-25 26
2018-07-24 54
2018-07-23 56
2018-07-22 110
2018-07-21 315
2018-07-20 616
2018-07-19 429
2018-07-18 40Facebook