درخواست اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

Statistics

Cityامضاها
تهران (ایران) 195
شیراز (ایران) 75
اهواز (ایران) 63
مشهد (ایران) 62
اصفهان (ایران) 61
تبریز (ایران) 54
ساری (ایران) 50
قزوین (ایران) 43
زنجان (ایران) 41
کرمانشاه (ایران) 35
یزد (ایران) 34
رشت (ایران) 32
خرم آباد (ایران) 30
زاهدان (ایران) 29
بندرعباس (ایران) 29
همدان (ایران) 27
اراک (ایران) 26
بوشهر (ایران) 25
کاشان (ایران) 23
بیرجند (ایران) 23
ارومیه (ایران) 23
یاسوج (ایران) 22
شيراز (ایران) 21
کرمان (ایران) 20
سنندج (ایران) 20
قم (ایران) 20
سبزوار (ایران) 20
Tehran (ایران) 19
بابل (ایران) 19
شاهرود (ایران) 18
گرگان (ایران) 18
سمنان (ایران) 17
ایلام (ایران) 16
جهرم (ایران) 16
مراغه (ایران) 15
نیشابور (ایران) 15
فسا (ایران) 14
اردبیل (ایران) 14
زابل (ایران) 13
Tabriz (ایران) 11
کرج (ایران) 10
رفسنجان (ایران) 10
تربت حیدریه (ایران) 9
بهبهان (ایران) 9
kermanshah (ایران) 9
خرم اباد (ایران) 9
تبريز (ایران) 9
آبادان (ایران) 8
Shiraz (ایران) 8
بجنورد (ایران) 8
گناباد (ایران) 7
ahvaz (ایران) 6
شهرکرد (ایران) 6
ساوه (ایران) 5
كرمانشاه (ایران) 5
sari (ایران) 5
قزوين (ایران) 5
خوی (ایران) 5
دزفول (ایران) 5
Qazvin (ایران) 5
تهران (ایالات متحدهٔ امریکا) 5
Other locations 260
تاریخامضاها
2021-12-17 1
2020-12-26 1
2020-05-13 1
2020-03-01 3
2020-02-29 13
2019-10-11 1
2019-05-11 1
2019-04-28 1
2019-04-19 1
2019-04-11 3
2019-04-07 1
2019-04-05 3
2019-04-03 10
2019-04-02 1
2019-04-01 2
2019-03-31 1
2019-03-30 1
2019-03-22 1
2019-03-18 1
2019-03-17 2
2019-03-16 2
2019-03-15 1
2019-03-13 1
2019-03-12 3
2019-03-11 13
2019-03-10 7
2019-03-09 45
2019-03-08 54
2019-03-07 65
2019-03-06 53
2019-03-05 82
2019-03-04 34
2019-03-03 69
2019-03-02 218
2019-03-01 406
2019-02-26 2
2019-02-25 1
2019-02-22 1
2019-02-21 1
2019-02-19 2
2019-02-18 14
2019-02-17 3
2019-02-16 2
2019-02-15 3
2019-02-13 2
2019-02-12 9
2019-02-11 6
2019-02-10 4
2019-02-09 6
2019-02-08 4
2019-02-07 4
2019-02-06 14
2019-02-05 23
2019-02-04 25
2019-02-03 9
2019-02-02 4
2019-02-01 19
2019-01-31 69
2019-01-30 201
2019-01-29 184