کمپین اعتراض به شرکت پست ایران بدلیل افزایش قیمتهای ناعادلانه خدمات پستی

Statistics

تاریخامضاها
2020-05-30 1
2020-01-25 1
2019-11-10 1
2019-11-01 1
2019-10-27 1
2019-10-26 1
2019-10-24 1
2019-10-22 1
2019-10-20 1
2019-10-16 1
2019-10-11 2
2019-10-10 1
2019-10-09 1
2019-10-08 1
2019-10-05 3
2019-10-04 2
2019-10-03 4
2019-10-02 67
2019-10-01 7
2019-09-30 23
2019-09-29 91
2019-09-28 2تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook