اعتراض به افزایش نامعقول شهریه ثابت و متغیر ورودی ۹۴ داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ و در خواست تجدید نظر

Statistics

Cityامضاها
آمل (ایران) 6
تاریخامضاها
2021-02-25 1
2021-01-17 2
2021-01-16 7
2021-01-15 3
2021-01-14 11
2021-01-13 8تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...