اصلاح وضعیت محیط زیست

 

رییس جمهور منتخب محترم ومحبوب

باسلام و احترام
روی کارامدن دولت تدبیر وامید به ریاست جنابعالی امید زیادی را در دل دوستداران.دلسوزان وفعالان عرصه محیط زیست برای حفظ وحراست بهتر وشایسته تر از ان روشن کرد واین امید را به ارمغان اورد تا زیر لوای مدیریتی کارامد.تخصص محور .غیرسیاسی و دلسوز محیط زیست کشور سامان پیدا کرده وازتخریب وتهدید ناشی از دودهه غفلت وبی توجهی رهایی یابد.
عزم جدی شخص جنابعالی بر حل مشکلات زیست محیطی کشور برکسی پوشیده نیست وفرصت بی سابقه ای که با سخنان صریح وبی پرده مقام معظم رهبری در اسفند ماه گذشته در دیدار اصحاب محیط زیست فراهم شده وبا ابلاغ سیاستهای کلی حوزه محیط زیست تکمیل شد انتظار را از دولت دوچندان کرده است. 
بدون شک رییس جمهور محترم از چالش ها ونقص های مدیریتی موجود در سازمان حفاظت محیط زیست اگاهی دارند و انتظار دوساله دغدغه مندان محیط زیست این اب وخاک این بود تا با رهنمودهای جنابعالی وگذشت زمان این نقص ها برطرف وامور برمسیر اعتدال ومنطق هدایت شوند.لیکن متاسفانه روز بروز شاهد ازهم گسیختگی وپسرفت ناشی از سومدیریت حاکم برمحیط زیست هستیم
هرچند در ابتدا حضور سركار خانم ابتكار بر مسند رياست سازمان حفاظت محيط زيست موجي از اميد را در دل دوستداران طبيعت ايران زمين زنده كرده بود لكن اتخاذ روشها و رويكردهاي تند سياسي ايشان و گروهي كه با خود به سازمان حفاظت محيط زيست آوردند و منوپل نمودن اين سازمان به نحويكه در اختيار منافع شخصي و گروهي خاص قرار گيرد خيلي زود موجب رنگ باختن شعارهاي زيبا و اميدبخش دولت تدبير و اميد در حوزه محيط زيست و آزادی بیان گردید و نگراني روزافزون فرهيختگان، دست اندركاران، فعالان و كنشگران اين حوزه و فعالان اجتماعی را افزایش داد
سازمان متبوع همواره سو مدیریت در حوزه محیط زیست را به کم بودن بودجه تخصیصی از سازمان مدیریت مربوط میکند و بصورت تلویحی دولت را به کمکاری و فشار بر موضوعات محیط زیستی متهم می نماید در حالیکه انتصابات قومي، عشيره اي و حزبي، هدايت منابع مالي اين سازمان را به سمت امور غيرضروري و بعضا منافع گروهي هدر میدهد و استخدام گسترده بدون رعايت عدالت در ستاد اين سازمان عليرغم عدم نياز و ممنوعيت استخدام در تهران آنهم درشرايطي كه مرتبا صحبت از كمبود اعتبارات جاري براي معيشت و رفاه پرسنل است، بي توجهي به نقدهاي كارشناسان محيط زيست در داخل و خارج سازمان، برخورد ارباب رعيتي با مردم و نيروهاي غيرخودي و دهها مورد از مصاديق تسري سوء مديريت به تمامي بدنه ي اين سازمان نهايتا موجب بروز موج گسترده اي از اعتراضات اجتماعی و پرسنل و دوستداران محیط زیست نسبت به سوء مديريت ايشان گرديد. لكن باز بجاي ريشه يابي و بررسي علل اعتراضات، گفتن جمله ي معروف خانم ابتکار که "هركس ناراحت است برود" در جمع همکاران سازمان، موجب افزايش موج اعتراضات داخلی گردید و در مقابل کارشناسان تحت امر خود قرار گرفت و بعد از آن با بایکوت کردن انتقادها و سرپوش نهادن بر ساز و کار بد اخلاق مدیریتی موجود، راه حل امنيتي و پادگانی کردن فضاي سازمان را برگزید تا با منزوی کردن نقد کننده ها اعم از سمن ها و متخصصان و دوستداران محیط زیست سیستم مدیریتی را کاملا منولوگ کرده و با سیاسی کردن نقدهای ارایه شده از پاسخگویی طفره رفته و فرهنگ نقد نمودن معضلات محیط زیستی را از بین ببرد

 جناب آقاي دكتر روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

يقينا حضرتعالي بعنوان بزرگترين مقام اجرايي كشور ادامه اين روند را نه تنها به نفع محيط زيست رنجور و در معرض بحران ايران عزيز نميدانند بلکه با مصادیق و دکترین دولت تدبیر و امید نیز مغایرت دارد. از آنجا كه در دوسال گذشته علاقمندي سركار خانم ابتكار به مسايل سياسي غفلت از حوزه محيط زيست و مسائل سازماني كه به فرمايش مقام معظم رهبري مسئله سياسي و اين دولت و آن دولت و اين جناح و آن جناح نيست را رقم زده است، امضاء كنندگان اين درخواست معتقدند تغيير رياست اين سازمان به نفع محيط زيست كشور و محبوبيت بيشتر دولت تدبير و اميد خواهد بود

  

:تذکر
با عنایت به پلیسی و امنیتی شدن فضای سازمان حفاظت از محیط زیست پرسنل خدوم سازمان متبوع میتوانند بدون هیچگونه نگرانی از بگیر و ببند و پرونده سازی حراستی با اسامی مستعار امضا نمایند و این سایت خارج از ایران بوده و در اساسنامه خود مشخصات و حریم شخصی آی پی شرکت کنندگان در این پتیشن را محترم دانسته و در اختیار هیچ دستگاهی قرار نمی دهد و مراتب قابل پیگیری نمی باشد

 


جمعی از دوستداران محیط زیست    تماس با مؤلف دادخواست
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )