درخواست از وزیر ورزش جهت ایجاد فدراسیون ورزشهای هوایی

وزیر محترم ورزش و جوانان

با سلام و ادب 

اینجانبان خلبانان پاراگلایدر  و ورزشکاران ورزشهای هوایی با امضا درخواست الکترونیکی ذیل در جهت خدمات رسانی و مدیریت بهتر و صحیح ورزشهای هوایی با توجه به تنوع این ورزش و افزایش تعداد ورزشکاران این رشته و   همگام سازی با سایر کشورشها در جهت پیشبرد و شکوفایی این  ورزش تقاضا داریم رشته ورزشهای هوایی از فدراسیون انجمن های ورزشی جدا گشته به صورت فدراسیونی مستقل تحت عنوان فدراسیون  ورزشهای هوایی مدیریت گردد 

امید است با تشکیل فدراسیون ورزشهای هوایی باعث بیشتر شدن افتخارات کسب شده توسط جوانان این مرز و بوم باشیم 

با تقدیم احترام 

ورزشکاران ورزشهای هوایی 

امضای این دادخواست

By signing, I authorize arya tehrani to hand over my signature to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. To ensure you receive our emails, please add info@petitions.net to your address book or safe senders list.




تبلیغات خریداری شده

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook