بازنشستگی غیرمنتظره دکتر رازی

بسمه تعالی

وزير محترم بهداشت درمان و اموزش پزشكي

جناب دكتر قاضي زاده هاشمي

همانگونه كه مستحضريد جامعه پزشكي با صبوري و متانت مثال زدني در حال مواجهه با بي سابقه  ترين هجمه ها مي باشدولي متاسفانه افرادي نيز از داخل سيستم سلامت به تمامي اميدها بذر ناميدي مي پاشند و اساتيد و جوانان كه تمامي فشار و مشكلات بر گردن انهاست و تاكنون بدون هيچگونه كوتاهي از موانع موجود به عشق خدمت عبور كرده اندرا از اصلاح وضع موجود و حتي ماندن در كشور ناميد مي سازد.

متاسفانه بعد از روز پزشك كه امسال حال و هواي ديگري داشت و بدليل هجمه ها و نامهربانيها در بدترين شرايط ممكن برگزار گرديد در حكمي ناعادلانه بازنشستگي غير منتظره استاد رازي ،رئيس انجمن ارتوپدي ايران كسي كه از افتخارات مداواي مجروحين جنگ و مديريت بالادر زلزله غرب كشور و از اميدهاي جامعه پزشكي براي عبور از بحرانهاي پيش رو توسط رياست دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام گرديد و اميد اصلاح و انتقاد پذيري براي رفع  دغدغه ها با مشاركت جامعه پزشكي از ميان رفت

ما جمعي از همكاران پزشك ،جداي از رشته و تخصص ؛ضمن حمايت از مواضع و راهكارهاي دكتر محمد رازي در خصوص  مسائل جامعه پزشكي ،خواستار لغو حكم ظالمانه و عذر خواهي از اين پيشكسوت جامعه پزشكي مي باشيم