مراتب قدر دانی دستیاران رشته کودکان از وزیر محترم بهداشت

من لم یشکر المخلوق ' لم یشکر الخالق

استاد گرانسنگ
جناب آقای دکتر هاشمی
مقام عالی وزارت
سلام علیکم
اینجانبان دستیاران کودکان سراسر کشور بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات خالصانه حضرتعالی ' اعضاء محترم هیئت بورد و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی و نیز تمامی مدیران گروه ها و اتندینگ سراسر کشور که تلاشی بی بدیل و شجاعانه در اصلاح کوریکلوم سه ساله کودکان را داشته اند اعلام می نماییم .

حضرتعالی و مجموعه دست اندر کار وزارت بهداشت و درمان با تصویب این کوریکولوم خدمات شایانی به رشته تخصصی کودکان و دستیاران در حال تحصیل آن نمودید از جمله :

- موجب شدید گرایش داوطلبان دستیاری به رشته زیبای کودکان و نیز رشته های فوق تخصصی آن دو چندان شود .

- دستیاران کودکان در سال آخر خود به علت آماده نبودن زیر ساختهای پیشنهادی در کوریکولوم چهار ساله , عملا آموزشی از طب جوان و نوجوان نداشتند و بخشهای تکراری را مجددا طی میکردند که در هیچ کوریکولومی پیش بینی نشده بود لذا با اصلاح موضوع از ادامه روندی غیر قانونی و خارج از کوریکولوم های آموزشی جلوگیری نمودید که سپاسگزاریم .

- از اینکه روح نشاط و امید را به دستیاران کودکان و خانواده های آنان بازگرداندید .سپاسگزاریم .

- از دیگر مزایای سه ساله شدن دوره دستیاری کودکان , حضور بیشتر اتندینگ و متخصصین محترم در مراکز آموزشی درمانی والبته بهبود وضعیت آموزش بالینی خواهدبود .

جناب آقای دکتر هاشمی
مقام عالی وزارت
در پایان دستیاران کودکان کشور از حضرتعالی استدعا دارند در اجرای مصوبات اخیر ' امر به تسریع در اجرای مصوبات و پرهیز از چند گانگی اقدامات در دانشگاه ها و وحدت رویه بفرمایید.

دستیاران کودکان کشور


دستیاران کودکان کشور    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دستیاران کودکان کشور to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا