درخواست دستیاران کودکان ورودی ۹۴ مبنی بر قرار دادن نمره ارتقای ۳ به ۴ دوره ۳۷ جهت نمره گواهینامه

با سلام و عرض احترام خدمت جناب آقای دکتر حیدرزاده

ریاست محترم سازمان سنجش آموزش پزشکی

 

پیرو مصوبه اخیر نودمین نشست شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (مبنی بر سه ساله شدن دوره تخصصی دستیاری کودکان ) با توجه به بی اطلاعی دستیاران از تصویب قریب الوقوع مصوبه فوق و حد نصاب مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی و از طرفی نبود فراغت و فرصت کافی به دلیل ضرورت حضور در کشیک های موظفی بیمارستان و بخش های بالینی ، دستیاران فوق را در شرایط نابرابر با سایر دوره ها (قبل و بعد ) قرار داده و لازم به توضیح است در تمام دوره های قبل دستیاران سال آخر جهت کسب آمادگی لازم برای امتحان ارتقا گواهینامه حداقل به مدت چهار ماه از حضور در بیمارستان و کشیک ها معاف بوده اند. لذا خواهشمند است (پیشنهاد میشود) جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دستیاران، حد نصاب فارغ التحصیلی با لحاظ نمودن مقتضیات و شرایط دستیاران این دوره باز نگری شده و نمره ارتقا ۳ به ۴ ملاک اخذ گواهینامه و فارغ التحصیلی تعیین گردد

با تشکر فراوان از توجه شما

دستیاران ورودی ۹۴ رشته تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور


دستیاران کودکان ورودی ۹۴    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم دستیاران کودکان ورودی ۹۴ که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook