احقاق حقوق بازمانده اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور

با سلام و احترام، ما امضا کنندگان این دادخواست جمعی از اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ بعنوان بزرگترین تشکل صنفی، غیر دولتی و مردم نهاد دامپزشکی بنا نهاده شده است و بر طبق اساسنامه آن دارای نمایندگی در کلیه استانها با عنوان شوراهای استانی مشغول به فعالیت بوده و ۸ نفر از اعضای ۹ نفره (مدیرکل دامپزشکی عضو انتصابی این مجمع است) این شوراها طی انتخابات ۴ ساله مشخص می گردند به استحضار آن مقام محترم می رسانیم که پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر شوراهای نظام دامپزشکی کشور که در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۹۷ انجام گرفت شاهد اتفاقاتی بوده ایم که به نوعی این رخدادها را تضییع حقوق قانونی، مدنی و صنفی خود می دانیم .
پس از اعلام نتایج انتخابات اخیر شوراهای نظام دامپزشکی شاهد اولین جلسات چهارمین دوره شورای نظام دامپزشکی استانها بودیم که بر اساس دستورالعمل شماره ۷۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۳ بایستی به تعیین ارکان شورا می پرداخت و براساس دستورالعمل مذکور اقدام به تعیین کاندیداها در هر رکن گردیده و براساس این دستورالعمل برای کرسی ریاست شورا بایستی توسط اعضای منتخب شورا رای گیری انجام گردیده و سه نام جهت کرسی ریاست به شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور جهت صدور حکم انتصاب برای یکی از این سه تن ارسال گردد که هنوز ماهیت حقوقی و قانونی چنین رفتار و عملی که به نوعی در ورای حق شورا یک حق بالاتر انتصابی را به شورای مرکزی نظام دامپزشکی اعطا نموده است برای اعضا نامشخص بوده و معلوم نیست به کدام قانونی معطوف است.
ولی آنچه برخورد سلیقه ای و به نوعی بی اعتنایی به نظر اعضای شوراهای استانی را به ذهن متبادر می سازد وضعیت تعیین روسای شوراهای در استانهای مختلف است که برای نمونه در استان قزوین فردی که با اکثریت قاطع آرای ۷ به ۲ انتخاب گردیده حذف شده و نفر آخر منصوب گردیده است .
در برخی استانها عملا افراد دارای آرا کمتر بعنوان رییس منصوب گردیده اند که این موضوع موجب استعفای هفت نفر از منتخبین استان مرکزی گردید.
در استان اصفهان نیز برخلاف نص دستورالعمل مذکور رییس شورا از بین افراد معرفی شده انتخاب نگردیده و فرد چهارم معرفی نشده منصوب گردیده است.
با توجه به موارد فوق روش اعمال شده را آفتی برای شورای نظام در سالهای آتی می دانیم و هرچند شبهات زیر را بر این امر مترتب می دانیم .

1- حضور رییس منتصب با کمترین اقبال در بین هیئت رییسه شوراها، در راس شورا موجب انتقادات متعددی بوده و این مهم که عدم مقبولیت این افراد در بین هیئت رییسه با توجه به وضعیت آرای ایشان، موجب تشکیل شورای صنفی فاقد توان و جامعیت کافی می گردد، که در رسیدگی به امور اعضا فاقد توان و تحرک کافی می باشد.
2- عدم احترام به آرای اعضای شورا ودخل وتصرف در آرا و تعیین رئیس توسط ریاست محترم نظام دامپزشکی کشور به نوعی حرکتی وهن آلود و دور از احترام به خرد جمعی است.
3- نکته حایز اهمیت آنکه گویا چون رئیس نظام دامپزشکی صرفا براساس آرا روسای نظام استانها انتخاب می شود دلیل این انتصاب غیر عادلانه می تواند متاثر از این شرایط و به نوعی تداعی کننده مهندسی انتخاب آتی رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور باشد .
با توجه به موارد بالا از آن مقام محترم خواهان پیگیری و صدور دستورات لازم جهت اقدام در اجرای قانونی مصوبات شورای فعلی و ایجاد بستر لازم در اجرای قانون هستیم


آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا