درخواست لغو محدودیت احتساب مدرک تحصیلی کارکنان نظام سلامت در بیش از یک مقطع

بسمه تعالی                                                            

              نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 

                                      با سلام

احتراما همان گونه که مستحضر می باشید محورتوسعه پایدار در تمامی جوامع جهانی، انسان سالم بوده و عملکرد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت جامعه، ارتباط تنگاتنگی با سطح مهارت و تخصص مهترین منبع سازمانی این وزارت، یعنی سرمایه های انسانی دارد.  به طوری که پیش شرط و لازمه محقق شدن اهداف نظام سلامت و پیرو آن دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ای کشور، مجهز شدن این نظام به کارکنانی با انگیزه، با دانش و مهارت های به روز، جهت پاسخگوی به تغیرات سریع این حوزه می باشد. ولی این مهم به واسطه مصوبه سال1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، که احتساب مدرک تحصیلی را صرفا برای یک مقطع تحصیلی بالاتر مجاز دانسته، دچار محدودیت شده است. لذا با توجه به عدم همخوانی این مصوبه با روحیه تعالی جویی و توسعه پایدار نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و همچین عدم سازگاری آن با بند پنجم سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نظام اداری که درآن صراحتا به ایجاد زمينه رشد و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت هاي کارکنان اشاره شده است و همچنین با مواد (49)، (53)، (62)، (66) و (70) قانون مدیریت خدمات کشوری که نه تنها محدودیتی برای ادامه تحصیل کارکنان دولت قائل نبوده، بلکه تشویق به ادامه تحصیل هم نموده است، تقاضا می گردد این محدودیت برداشته شود تا مجددا شاهد بالندگی نیروی انسانی این حوزه باشیم 

با تشکر                                                                                      

جمعی از کارکنان نظام سلامت کشور                                                                            

امضای این دادخواست

By signing, I authorize بای to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا

یک ایمیل حاوی لینکی برای تأیید امضای خود دریافت خواهید کرد. برای اطمینان از دریافت ایمیل های ما لطفاً info@petitions.net را به دفترچه آدرس یا لیست ارسال کننده های امن اضافه کنید.

لطفاً‌ توجه داشته باشید که با پاسخ به این پیام نمی‌توانید امضای خود را تایید نمایید.
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...