پرداخت حق بیمه 22/5 درصد (سهم دولت وکارمند) توسط معلمان در مصوبه احتساب سنوات غیر قانونی وغیر منصفانه است

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ،جناب آقای لاریجانی :با سلام واحترام
با توجه به مصوبه الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس که در27 بهمن سال1395باموضوع احتساب سوابق حق التدریس معلمان رسمی با حداکثر آرای نمایندگان محترم تصویب شد ،
به استحضار می رسانیم که ما تعداد زیادی ازفرهنگیان رسمی هستیم که سالها با حقوق بسیار ناچیز ونامنظم در پرداخت به صورت حق التدریس در روستاها ومناطق محروم ونیازمند دولت کار کردیم.
اما به دلیل تناقص قوانین وتفسیرهای مختلف بعد از استخدام، این ایام سخت کاری جز سابقه ما احتساب نشد.
سالها بعد براساس پیگیری های فراوان معلمان ، مجلس در11/27/ ۹5 طرح احتساب سنوات حق التدریس راتصویب کرد وطی
بخشنامه شماره 710/5 مورخ96/3/10باموضوع احتساب سوابق حق التدریسی معلمان رسمی شاغل در آموزش وپرورش به ادارات ابلاغ شد. اما براساس این مصوبه باید حق کارمند وحق دولت را معلمی بپردازد که بعداز چند سال انتظاروسختی به استخدام دولت در آمده است ، یعنی چیزی که اصلا درقانون استخدام کشوری وجود ندارد.

امااشکالات این مصوبه:

اولا این مصوبه برخلاف تبصره 2ماده 85قانون استخدامی کشور است که در آن آمده است : حق بیمه باید به نرخ اولین سال استخدام پرداخت گردد درحالی که در این مصوبه پرداخت حق بیمه بر اساس تاریخ تصویب آمده است ثانیا به دلیل درآمدپایین وحقوق های ناچیز و وضعیت اقتصادی نامناسب معلمان، پرداخت این هزینه سنگین تحمیلی امکان پذیرنیست.
لذا از ریاست محترم واعضای کمیسیون ها و نمایندگان محترم تقاضا میگردد به منظور حمایت از چندین هزار معلم که سالها تلاش نموده وامروز با توجه به سوابق کم در حکم استخدام ،از نظر سنی نیزتوان ادامه تدریس را تدارند ، این معضل راحل کرده واین مصوبه را به شرح ذیل اصلاح کنند :
۱-پرداخت حق بیمه ۲۲ درصد باشد ولی به نرخ سال استخدام و برای سنوات زیر ۲۴ ساعت (برای هردو بیمه خدمات وتامین اجتماعی) لحاظ گردد.
۲-احتساب عیدوتابستان به صورت کامل در محاسبه سوابق حق التدریس ( بخاطرمراقبت وتصحیح اوراق امتحانی وجلسات فراخوان مدیرو طبق ماده 93آیین نامه اجرایی مدارس که تمام ایام سال(عیدوتابستان)جزو سنوات خدمت کمتراز24ساعت و24 ساعت به بالا محسوب میگردد) یااینکه تناسب ساعت تدریس رابردارندو هرسال را8/5ماه سنوات به سالهای حق التدریس بدهند ودر قانون جدید تناقص اصلاح شود .
3_احتساب نیروهای نهضتی (کمتر)ازیکسال با تاکیدبرکمترازیکسال
و احتساب ابلاغهای دستی بدون سیاهه حقوقی دبیرستان بزرگسالان
واحتساب سنوات مشاوران نیز بررسی ومنطور گردد .
4_ضمنامبالغ اضافی دریافتی بصورت نقدیااقساط توسط صندوق بیمه ی بازنشستگی را یا برای بیمه احتساب عید وتابستان قراردهندیابه عنوان بدهی به معلمین منظور شود وبه همکاران عودت داده شود.
5_با توجه به مهلت بخشنامه احتساب سنوات تا اردیبهشت 97 ، بااصلاح قانون فوق زمانش نیز تمدیدشده وتا پایان سال98 اصلاح شود .

در نهایت در قانون مدیریت، یک بخش خاص با قوانین استخدامی وحقوقی ویژه فرهنگیان تدوین وتصویب گردد .

ومن الله التوفیق
گروهی ازفرهنگیان رسمی دارای سوابق حق التدریس


گروهی از معلمان رسمی دارای سوابق حق التدریس    تماس با مؤلف دادخواست