اعتراض به شهریه های درس های حذف شده و مردودی دانشجویان جدید الورود97 دانشگاه الزهرا

بیانیه دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به محدودیت زمانی جدید دانشگاه در پرداخت هزینه واحدهای حذف شده یا مردودی
در ادامه پیشروی سیاستگذاری های کلان آموزشی به سوی هرچه بیشتر بنگاه ساختن از نهاد آموزش و درادامه تخطی های متعدد از اصل 30 قانون اساسی مبنی بر لزوم تامین وسایل آموزش عالی تا سر حد خودکفایی، فشار بر اندک دانشجویانی که قرار است در سایه ی استفاده از دانشگاه های دولتی با مشکلات مالی مواجه نباشند، به جایی رسیده است که دانشجویان ورودی سال 97 دانشگاه الزهرا (س) برای امکان انتخاب واحد ترم تحصیلی بعدی با اجبار به پرداخت هزینه ی واحدهای حذف شده در مهلت اضطراری و واحدهای مردودی مواجه شده اند.
این دانشجویان هنگامی که قصد داشتند با گرفتن کارت ورود به جلسه و ثبت نام مقدماتی ترم بعدی برای امتحانات آماده شوند پیامی از سیستم گلستان را مشاهده کردند که گذر از این مرحله و گرفتن کارت ورود به جلسه را جز با پرداخت هزینه ی واحدهای مذکور مجاز نمیداند و تا به حال بسیاری از آنان مجبور به پرداخت هزینه های قابل توجهی برای انجام ثبت نام مقدماتی و گرفتن کارت ورود به جلسه شدند.
سوال اینجاست که مسئولین دانشگاه الزهرا که طبق سند جامع اخلاقی قرارداده شده در پایگاه اینترنتی اش، «گرامیداشت شخصیت دانشجویان در شئون مختلف آموزشی و پژوهشی» را خط مشی اخلاقی خود میداند برچه اساسی با گروکشی کارت دانشجویی و امکان ثبت نام مقدماتی، اینگونه آن ها را در برابر چنین هزینه های گزافی متعجب و مستاصل کرده است و آیا مسئولین محترم دانشگاه الزهرا (س) تفاوتی میان رابطه ی «فروشنده و مشتری» با مناسبات حاکم بر یک محیط علمی و آموزشی که بایستی درجهت تعالی و پرورش اهالی آن عمل کند قائل نیستند؟
قابل توجه اینجاست که تصویب چنین مصوبه ای پیش از شروع ترم تحصیلی و ورود به دانشگاه به اطلاع دانشجویان جدید الورود نرسیده و در جلسه ی معارفه ی دانشجویان جدیدالورود 97 مسئولین محترم آموزشی که در این جلسه حضور داشتند و قوانین آموزشی را به اطلاع دانشجویان جدیدالورود میرساندند اشاره ای به این موضوع نکرده و تنها هزینه های ناشی از سنوات تحصیلی را به دانشجویان گوشزد نموده اند و حتی هیچ اطلاعیه ای از طرف آموزش هیچ دانشکده ای به دانشجویان نرسیده و دانشجویان خودشان هنگام انجام عملیات ثبت نام مقدماتی در کمال تعجب با بدهی های گزافی که باید بپردازند تا بتوانند پیش ثبت نام انجام بدهند مواجه شدند و از طریق پرس و جو متوجه شده اند که این هزینه ها بابت درس های حذف شده و یا مردود بوده است. گذشته از این موارد که باید تصویب چنین مصوبه ی ناعادلانه ای، پیش از ورود به دانشگاه به اطلاع دانشجویان جدیدالورود میرسید، دانشجویان مختلفی با وضعیتی مواجه شدند که برای حذف یا مردودی یک درس چندواحدی مبالغ غیرقابل پذیرشی گاه تا مقداری بیش از 200 هزار تومان پرداخت کرده اند و البته هزینه های پرداخت شده از سوی افراد مختلف نرخ دقیق هزینه های این دروس را درهاله ای از ابهام قرار داده است. هیات امنای دانشگاه براساس چه معیاری چنین هزینه ای را برای جریمه ی دروس حذفی و پاس نشده درنظر گرفته اند و آیا از تاثیری تصویب چنین مبالغی بر تعمیق نابرابری های اجتماعی واقف نیستند؟ درحالی که پیش از این نیز هزینه ی سنوات غیرعادلانه و سنگین مصوب هیات امنای دانشگاه چندین و چند دانشجوی ارشد و دکترا را از اتمام تحصیلات تکمیلی خود منصرف کرده و وقت و تلاش علمی آنان را به کلی هدر داده بود، چه توجیهی دربرابر الزام به پرداخت هزینه های مصوب اخیر میتوان آورد و فشار ناشی از مشکلات اقتصادی را به ویژه برای قشر دانشجو نادیده گرفت؟
آیا موارد متعدد و روتین شده ی اجاره فضاهای دانشگاهی الزهرا به افراد و نهادهای غیرمرتبط و گسترش فزاینده و هرساله ی پذیرش شبانه (نوبت دوم) برای دانشگاه کافی نبوده است که چنین محدودیت جدیدی بر سر تحصیل دانشجویان قرار داده شده است؟
جدای از اینکه براساس آیین نامه ی غیرعادلانه ی وزارت علوم مبنی بر رسمیت یافتن انتخابات شورای صنفی با مشارکت 25 درصد دانشجویان دانشگاه، از دستیابی به نهادی برای پیگیری مطالبات دانشجویان، یعنی شورای صنفی محروم شده ایم، اما وظیفه ی خود میدانیم درمقابل مشکلات و دست اندازی های بی وقفه برای تحصیل رایگان و عادلانه دانشجویان دانشگاه الزهرا، نسبت به مصوبه ی جدید هیات امنای دانشگاه اعتراض کرده و خواهان مطالبات زیر هستیم:
1 . حذف الزام به پرداخت هزینه ی دروس حذف شده و مردودی در طول تحصیل و پیش از اتمام سنوات مجاز تحصیلی (8 ترم) با استناد به ماده ی 12 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم (مصوب 93)
2. به حداقل رساندن هزینه ی بسیار بالا و ناعادلانه ی سنوات تحصیلی تصویب شده از سوی هیات امنای دانشگاه
3. برگزاری انتخابات میان دوره ی شورای صنفی برای احقاق هرچه بیشتر حقوق دانشجویان الزهرا


جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه الزهرا    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه الزهرا که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 فرد معرفی می کنیم.

بیشتر بدانید...