تقاضای تعویق زمان آزمون ارتقا دستیاران اطفال

                                                               جناب آقای دکتر لاریجانی

                                             معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت 

                                                                           با سلام و احترام   

 اینجانبان دستیاران کودکان سراسر کشور بعلت تغییر ناگهانی ایجاد شده در کوریکولوم آموزشی این رشته در سال اخیر که موجب فشرده شدن برنامه کاری دستیاران در همه سطوح شده است و با توجه به پیش رو بودن آزمون گواهی نامه تخصصی و نداشتن فرصت مطالعه کافی و ادامه داشتن کشیکها و ویزیت بخشهای آموزشی و درمانگاه های تخصصی، تقاضای تعویق زمان برگزاری آزمون ارتقا دستیاری را از وزارت محترم   بهداشت داریم.

با تشکر 

دستیاران کودکان کشور


معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا