حضور بازرس محترم کانون، جناب آقای دکتر هاشمی

حضور بازرس محترم کانون جناب آقای دکتر هاشمی
با سلام
احتراما اینجانبان جمعی از اعضا صنف درمانگران در اقصی نقاط کشور با توجه به شنیده های متواتر از برخی اعضا مجمع عمومی کانون و همچنین شایعات فراوان شنیده شده درباره نحوه انتخاب اعضا فعلی هیات مدیره، برخلاف اساسنامه کانون و شائبه برخی تخلفات ،قویا تقاضای رسیدگی عاجل و بدون فوت وقت به موارد مطروحه زیر براساس ماده ۳۱ اساسنامه کانون و شرح وظایف بازرس داریم.

۱- طبق گفته مکرر برخی اعضا مجمع عمومی که با سکوت اعضا دیگر صحت آن بر ما ثابت شده ، در سال ۹۶ طی یک توافق شفاهی خلاف اساسنامه ، قرار بر این میشود که هیات مدیره از سوی اعضا مجمع ابقا شوند اما پس از ۶ ماه انتخابات مجدد صورت بگیرد از آنجا که چنین توافقی غیرقانونی و نقض واضح حقوق اعضا صنفی بوده و اعضا مجمع برای پوشاندن لباس قانونی بران ترتیب یک انتخابات صوری را داده اند لذا این رفتار مصداق تدلیس است و منتظر گزارش شما بعنوان بازرس به اعضا و همچنین وزارت کار هستیم.

۲- طبق شنیده ها برخی اعضا همین هیات مدیره فاقد صلاحیت و اعتبار نامه بوده اند و لذا تصمیمات و آرائشان در این مدت در جلسات بطور مضاعف غیر قانونی بوده است و ارائه گزارش متقن مورد انتظار است.
۳- علیرغم اذعان گذشت چند ماه از استعفای دبیر کانون و برخی اعضا هیات مدیره ، این استعفاها تاکنون به اداره کار ارائه نشده.

۴- این هیات مدیره ای که ظاهرا با تدلیس انتخاب شده و برخی اعضا آن صلاحیت عضویت در هیات مدیره را نداشته اند اخیرا برخلاف اساسنامه مصوباتی را درخصوص تعیین دبیر و همچنین تعیین مسئول برگزاری انتخابات داشته که بنظر تخلف مضاعفی است که علاوه بر رفتارهای اخیر آنان در عدم پاسخگویی به افکار عمومی درمانگران درباره گزارش عملکرد به اعضا از آنان سر زده است.

لذا به موجب ماده ۳۱ اساسنامه کانون از شما تقاضا میشود در سریعترین زمان ممکن نسبت به تهیه گزارش درباره موارد فوق و ارائه آن به مراجع ذیربط وهمچنین امضا کنندگان زیر در گروه های مربوط به پزشکان عمومی و درمانگران از قبیل گروه درخواست تاسیس انجمن علمی پزشکان عمومی تهران ،ابرگروه راهبردی پزشکان MMTکشور ،ابرگروه مراکز ام ام تی استان تهران و ...اقدام فرمائید.
بدیهی است پس از ارائه این شکایت ، مسئولیت تخلفات بعدی هیات مدیره فعلی در صورت عدم ارائه گزارش بعهده جنابعالی بوده و امضا کنندگان حق پیگیری بعدی را برای خود محفوظ میدانند.

امضا
جمعی از اعضا صنفی

رونوشت
-وزیر محترم کار جهت استحضار و صدور دستورات عاجل برای پیگیری و بررسی توسط کارشناسان ذیربط

- دفتر بازرسی کل کشور مستقر در وزارت کار جهت بررسی و صدور دستورات لازم

- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و صدور دستورات لازم جهت پیگیری

- ریاست /دبیر محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور جهت استحضار و صدور دستورات لازم جهت پیگیری

- دادستان کل کشور جهت استحضار و صدور دستورات لازم جهت بررسی و صیانت از حقوق اعضا صنفی -نظام پزشکی کل کشور جهت استحضار

امضای این دادخواست

با امضای این دادخواست اجازه می‌دهم Dr Hoda که امضای من به دست کسانی که می توانند در زمینه این دادخواست کاری انجام دهند برسد.


یا
تبلیغات خریداری شده

ما این دادخواست را به 3000 تبلیغ می کنیم.

بیشتر بدانید...

Facebook