اعتراض به رفتار و نمره دهی استاد درس ترابری

به نام خدا
به مسئول محترم آموزش کل
با سلام
احتراما ما دانشجویان دانشکده عمران دیگر از وضعیت نمره ها و رفتار های اساتید کاسه ی صبرمان لبریز شده است
به طوریکه در این ترم بهمن ۹۷ در درس ترابری اتفاقاتی افتاده که اصلا در خور و شایسته ی نام امیرکبیر و دانشجویان آن نیست
ترابری درسی دو واحدی است که استاد درس جناب آقای دکتر خدایی در این ترم برای این واحد دو تدریس یار و دو کلاس حل تمرین در نظر گرفته و با دادن تمرین ها،تحقیق ها و پروژه های سنگین نرم افزاری و بر خلاف ترم های پیش ممنوع کردن استفاده از ماشین حساب های پیشرفته آن هم برای سوالاتی که هر کدام از سوالات نیازمند حداقل ۷۲ مرحله ی حساب کردن است،فشار زیادی بر دانشجو تحمیل کردند
ایشان سر جلسه ی امتحان اعلام کردند که بیشتر نمرات مربوط به قسمت مسائل بوده و اهمیت مباحث حفظی کمتر است ولی در آخر این مورد را به اشتباه جا به جا در نظر گرفته و چون در روزهای منتهی به آخرین مهلت ثبت نهایی کردن نمرات بود،حاضر به تغییر نمرات نشدند و در آخر نمره ی تعداد انگشت شماری تغییر کرد که نمرات آن ها کسر گردید
استادی که در ترم تحصیلی مسافرت های خارجی را بر تشکیل کلاس ارجحیت داده،در زمان اعتراض به نمرات در دانشگاه حضور پیدا نکرده الا امروز آن هم به مدت یک ساعت که حتی اجازه ی ورود دانشجو به اتاقشان را هم ندادند و به هیچ‌کدوم از راه های اعتراضی که خودشان اعلام کردند پاسخ نداده اند
و در کمال ناباوری از اعلام ریزنمرات به منظور شفاف سازی که ابتدایی ترین حق دانشجو است به کررات امتناع کرده اند
خواهش ما از شما این است با بررسی این موضوع از حق خورده ی ما دفاع کنید که دیگر شاهد همچین رفتار هایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نباشیم
با سپاس


دانشجویان درس ترابری ترم بهمن ۹۷    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دانشجویان درس ترابری ترم بهمن ۹۷ to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا