دستیاران کودکان قطب مشهد

بسمه تعالی


ریاست محترم مرکز سنجش آموزش کشور/ معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت

با سلام و احترام

 امتحان ارتقاء دستیاری در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.با توجه به اینکه این آزمون ابزار سنجش علمی دستیاران اطفال بوده وکسب حداقل نمره پایه جهت ورود به مرحله بالاتر دستیاری لازم است، و با توجه به نابرابر بودن درجه توکسونومی و نحوه طراحی سوالات در قطبهای مختلف کشور، به استحضار میرسانیم که سوالات قطب مشهد امسال بسیار مشکل و دارای تعداد زیادی سوالات مبهم بوده و برخی با توجه به رفرانس قابل پاسخگویی نبوده، که سوالات مورد نظر به انضمام خدمتتان ارائه میگردد. با توجه به اشراف طراحان محترم سوالات به مسائل و مشکلات شایع بهداشت و سلامت کودکان در کشور، و حجم زیاد منابع آزمون و محدودیت زمانی یک دستیار کودکان برای مطالعه، لذا با توجه به موارد ذکر شده تقاضا داریم حتی الامکان در مورد کاهش حداقل نمره مورد نیاز گواهینامه تخصصی قطب مشهد به عدد ۸۰ تجدید نظر فرمایید.

با تشکر

دستیاران اطفال قطب مشهد

:رونوشت  
حضور محترم جناب اقاي دكتر بهروز بنيادي جهت پيگيري و هرگونه مساعدت و اقدام لازم
 


دستیاران کودکان قطب مشهد    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize دستیاران کودکان قطب مشهد to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا