حمایت از فعال صنفی پرستاری ، سید جواد توکلی

برخورد اخیر مدیریت درمان استان با همکار محترم جناب آقای سید جواد توکلی عضو اصلی شورای نظام پرستاری مشهد نشان دهنده عدم وجود پاسخ منطقی در مقابل سیل پرسش هایی است که حقوق حقه پرستاران را طرح و مطالبه می کند.

حقوقی که منطبق بر قوانین مصوبه مجلس بوده و به تایید حقوقدانان و مجتهدین شورای محترم نگهبان هیچ تناقضی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته و دولت مأمور اجرای آن بوده و هست.

اگرچه برخورد سلیقه ای مسئولین سازمان تأمین اجتماعی سعی در مخدوش کردن  این حقوق داشته و دارد، ولی آرای قضات محترم دیوان عدالت اداری درباره معوقات حق بهره وری و اخیراً نوبت کاری باعث شد تا مغالطات مسئولین سازمان در عدم اجرای دستورالعملهای مربوطه به جایی نرسید و بالاخره حق به حق دار رسید.

بدیهی است که تلاش های رسانه ای  پرستاران در شبکه های اجتماعی سهم مهمی در احقاق حقوق پرستاران در این باره داشت. همچنین کارکردهای نظام محترم پرستاری در پیگیری حقوق این قشر زحمتکش  و  مظلوم  از عوامل  مهم در احقاق حقوق آنها بود.

مغالطه های اخیر برخی مسئولین در تفسیر به رای مشاغل سخت  از جمله پرستاری و تعبیر و تغییر در سنوات قانونی بازنشستگی مایه تعجب هر فردی است که به ظرایف حقوقی و قانونی اندکی آشنایی داشته باشد.

همانطور که می دانید، پرستاری در مجامع بین المللی از مشاغل سخت به شمار آمده و ده ها سال در همه ممالک دنیا مشمول مزایای مربوطه آن از جمله بازنشستگی زودتر از موعد بوده و هستند، چگونه در یک سازمان با بیش از یک قرن سابقه داخلی و بین المللی می توان قانون را بر مبنای سلیقه شخصی تفسیر و دستکاری و اجرا کرد. بطوریکه بازنشستگی همکاران با سوابق کاری بیش از 20 سال به بهانه های مختلف معلق گردیده و هیچ پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئولین و دوایر حقوقی سازمان به همکاران داده نشده و نمی شود.

گوئی مسئولین و دوایر حقوق سازمان چیزی به عنوان منشور حقوقی کارکنان را به فراموشی سپرده اند. بطوریکه یکی از شفاف ترین قوانین مربوط به مشاغل سخت یعنی بازنشستگی زودتر از موعد را در اجرا بازیچه سلایق و تصمیمات داخلی غیر منطبق بر قوانین کرده اند.

سیل شکایات همکاران پرستاری به دیوان عدالت اداری نتیجه عدم مدیریت درست  سازمان در احقاق حقوق پرستاران است.

همیشه جایی که نهاد های دولتی و سازمان تابعه یعنی تأمین اجتماعی گوش شنوایی برای شنیدن درخواست های قانونی پرستاران نداشته اند، نقش نهاد های NGO نظیر نظام پرستاری برجسته و مهم بوده و هست.

اطلاع یافتیم که  در ماههای اخیر به دلایل غیر منطقی به  گواه فیش های حقوق ایشان(آقای سید جواد توکلی)، مزایای انگیزشی ایشان کم و یا قطع شده است.

همچنین به دنبال صحبت های محترمانه و مستدل ایشان درباره حقوق قانونی پرستاران در جلسه ای با حضور خانم گیلوری مسئول پرستاری سازمان تامین اجتماعی از سوی ریاست بیمارستان  تحت فشار قرار گرفته و بر اساس تصمیم مدیریت درمان مجبور به تغییر محل خدمت از بیمارستان فارابی به درمانگاه سطح شهر گردیده اند.

بدیهی است پافشاری بر چنین برخورد هایی علیه اعضای نظام پرستاری و نمایندگان پرستاری به معنای نمک پاشیدن بر زخم های کهنه پرستاران و موجب نارضایتی و ایجاد تنش هایی خواهد شد که ثبات سازمان را  متأثر خواهد کرد.

با وجود چنین ظلم ها و برخوردهایی از سوی مسئولین، چگونه  می توان از پرستار دلخوشی و خوشرویی در رسیدگی به بیماران توقع داشت؟

ضمن سپاسگزاری از زحمات نظام پرستاری کشور و مشهد درباره رساندن صدای پرستاران به گوش  مسئولین ذیربط، اینجانبان امضا کنندگان ضمن حمایت و تأیید از تلاشهای اداری و رسانه ای آقای سید جواد توکلی بهیار کوشای این سازمان و عضو اصلی نظام پرستاری حوزه مشهد در دفاع از حقوق پرستاران که تا کنون بدون ایجاد هرج و مرج و تنش چیزی جز رساندن اخبار و دستورالعمل ها و قوانین نبوده است، درخواست داریم که ایشان به محل کار خود یعنی بیمارستان فارابی بازگردند و با توجه به اینکه در آستانه بازنشستگی می باشند، بیش از این در حقوق بازنشستگی متضرر نگردند.

بدیهی است حقوق پرستاران از این پس نیز از طریق راههای اداری و رسانه ای و مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری قابل پیگیری خواهد بود و ادامه خواهد یافت و قضات محترم دیوان عدالت اداری اجازه نخواهند داد تا سلیقه های شخصی و سازمانی قوانین کشوری و بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

 

فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم


ریاست محترم قوه ی قضاییه    تماس با مؤلف دادخواست

امضای این دادخواست

By signing, I authorize ریاست محترم قوه ی قضاییه to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


یا